logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Milý darca,

ste v prvom kroku nášho darovacieho systému. Tu sa môžete rozhodnúť, aké projekty podporíte.

Nájdete tu informácie o 4 základných oblastiach, ktoré Hodina deťom podporuje. Je len na Vás, do ktorej z nich nasmerujete svoj príspevok. Budete tak mať istotu, že prispejete na projekty, ktoré riešia práve tie témy a problémy v živote detí, ktoré práve Vy aktuálne pokladáte za najdôležitejšie.

Máte tiež možnosť podporiť projekt Hodina deťom ako celok. Váš príspevok sa potom rovnomerne rozdelí medzi všetky tieto dôležité oblasti.

Podporiť projekt
Hodina deťom
ako celok >>

Aktuality V jarnom kole GP Dôvera podporíme 15 projektov V jarnom kole GP Dôvera podporíme…

Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera podporí 15 projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie zdravia a prevenciu pred ochoreniami. Spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera prerozdelí takmer 14 000…

Aktuality Reagujeme na novovynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí Reagujeme na novovynárajúce sa…

„Mapovanie potrieb detí a mladých ľudí je jedinečným konceptom nastavovania efektívnej podpory organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a nastavovania procesov v komunitách tak, aby sa v nich deti…

Aktuality Naživo proti nenávistným prejavom Naživo proti nenávistným prejavom

Nezisková organizácia Voices sa od roku 2008 podporuje aktívnosť, tvorivosť a otvorenosť myslenia. Využíva na to neformálne vzdelávanie - realizuje kultúrne podujatia, diskusné stretnutia a konferencie, nakrúca…

Aktuality Študenti po stopách totality Študenti po stopách totality

Podľa viacerých prieskumov majú obzvlášť mladí ľudia úplný nedostatok informácií o moderných dejinách Slovenska, osobitne o období rokov 1948 – 1989. Nadácia Milana Šimečku sa to snaží zmeniť, a to…

Aktuality Detské istoty s Linkou detskej istoty Detské istoty s Linkou detskej…

Linka detskej istoty zrealizovala projekt, ktorým ovplyvnila postoje verejnosti v témach diskriminácie, rasizmu či homofóbie. Založila Asociáciu liniek pomoci, vydala sa do škôl, aby deťom zaujímavou formou priblížila…

Aktuality O nízkoprahoch na bratislavských sídliskách O nízkoprahoch na bratislavských…

Mládež ulice realizuje nízkoprahové programy vo viacerých mestských častiach Bratislavy. Vďaka podpore Nórskych fondov sa združeniu podarilo spustiť svoje aktivity v novej lokalite – v mestskej časti Vajnory.…

Aktuality S Buddym na ceste z detského domova S Buddym na ceste z detského domova

Bratislavské občianske združenie Pro Vida sa prostredníctvom vzdelávacieho programu Buddy venuje rozvoju životných zručností detí a mládeže z detských domovov. Vďaka podpore z Nórskych fondov tento program…

Aktuality Strom pomoci a jeho plody Strom pomoci a jeho plody

Občianskemu združeniu Pomoc ohrozeným deťom pomohli Nórske fondy zvýšiť povedomie o domácom násilí a násilí na deťoch. Prostredníctvom putovnej sochy stromu sa im podarilo osloviť rôzne cieľové skupiny.…

Aktuality Homofóbia sa dá liečiť Homofóbia sa dá liečiť

Podľa prieskumov Agentúry pre základné práva je úroveň homofóbie v slovenskej spoločnosti vysoká. Jedným z najčastejších prostredí, kde ľudia zažívajú predsudky za to, kým sú, je školské prostredie.…

Aktuality Študenti z Banskej Bystrice získali novú predstavu o financiách Študenti z Banskej Bystrice získali…

V Banskej Bystrici v apríli prebehli prvé workshopy programu New Notion (Nová predstava). Lektori z Nadácie pre deti Slovenska hovorili s mladými ľuďmi zo stredných a vysokých škôl neformálne o financiách a pripravovali…

Aktuality Hľadáme bežcov do tímu Hodiny deťom Hľadáme bežcov do tímu Hodiny…

Zapojte sa do štafetového „hobby“ behu THE RUN SLOVAKIA a podporte verejnú zbierku Hodina deťom. Najdlhší štafetový beh naprieč Slovenskom sa spojí s myšlienkou pomoci druhým.

Aktuality Konferencia EUROCHILDU pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ Konferencia EUROCHILDU pod záštitou…

Na konferencii EUROCHILDU “Na právach detí záleží – Prečo Európa potrebuje investovať do detí” bude jej záverečné zasadnutie pod záštitou predsedníctva SR v Rade Európskej únie.

Aktuality Rešpekt a dôvera, ktorú sme dali deťom, sa nám vráti, keď budú dospelí Rešpekt a dôvera, ktorú sme…

Rešpekt a dôvera spájajú takmer tridsiatku projektov, ktoré prispeli k posilneniu ohrozených skupín detí, mládeže a k ich vyššej účasti na dianí v spoločnosti. Tieto projekty, ktoré v rokoch 2013-2015 administrovala…

Aktuality Spolu dokážeme viac! Komunitné centrum v Nesvadoch Spolu dokážeme viac! Komunitné…

Organizáciu YMCA Nesvady začali ľudia v obci oslovovať s tým, že by potrebovali pomoc v rôznych oblastiach ich života. YMCA sa preto rozhodla otvoriť komunitné centrum, v ktorom poskytuje poradenské služby deťom…

Aktuality Dobrovoľnícka škola Dobrovoľnícka škola

Projekt Poď a konaj príťažlivou formou oslovil mladých ľudí, vzbudil v nich záujem o pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú, naučil ich ako konkrétne postupovať v dobrovoľníckych aktivitách a súčasne im dal príležitosť…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 193 509,7 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog