logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí
Úvod /

Aktuality

Grantový program Hodina deťom otvára svoj 20. ročník

14. február 2019

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska aktuálne vyhlasuje už 20. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú a systematickú celoročnú prácu s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Viac »

Európsky kvíz o peniazoch

15. január 2019

Európsky kvíz o peniazoch je aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizuje po druhýkrát v 30 európskych krajinách. Viac »

Vyhlasujeme 4. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma

08. január 2019

Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách. V jeho štvrtom ročníku bude medzi zaujímavé projekty prerozdelená suma viac ako 43 000 €. Počas prvých troch ročníkov grantového programu sa podarilo podporiť 65 projektov z celého Slovenska. Viac »

Pozvánka na vzdelávací workshop grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma

08. január 2019

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. Vás pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. Organizácie, ktoré sa zúčastnia workshopu môžu žiadať o podporu svojich projektov, ktoré budú napĺňať ciele grantového programu. Viac »

Dôvera opäť podporí bojovníkov za zdravie

06. december 2018

Zdravotná poisťovňa Dôvera podporí 97 individuálnych žiadostí, ktoré súvisia so zdravím či prevenciou sumou 128 555,00 €. Grantový program Bojovníci za zdravia je súčasťou nadačného fondu Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska. Program bol spustený so zámerom pomôcť poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality ich života. Grantový program poskytuje finančné príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada zo zdravotného poistenia.  Viac »

Inkluzívne vzdelávanie môže fungovať v praxi aj na slovenských školách

04. december 2018

Už od roku 1992 je tretí decembrový deň označovaný ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti je dôležité upriamiť pozornosť aj na deti a vzdelávanie. Práve deti so zdravotným znevýhodnením sa totiž často stretávajú s odmietnutím na bežných školách, ktoré im nedokážu zabezpečiť podmienky na spoločné vzdelávanie so svojimi kamarátmi a musia byť umiestnené do špeciálnych škôl. Dobročinný Ples v opere, ktorý dlhodobo podporuje riešenie významných celospoločenských problémov, poukázal už v minulom roku na akútnosť situácie v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Vďaka štedrej pomoci hostí Plesu v opere mohla Koalícia pre deti Slovensko a Nadácia pre deti Slovenska začiatkom roka spustiť program Škola inkluzionistov na podporu inkluzívneho vzdelávania v slovenských školách. Viac »

Dôvera podporí 17 projektov v oblasti zdravia

28. november 2018

V jesennom kole 6. ročníka grantového programu Dôvera bude podporených 17 zaujímavých projektov.  Viac »

Cloetta podporí 6 organizácií v Leviciach

22. november 2018

Spoločnosť Cloetta podporí sumou 9 260 eur 6 kvalitných projektov organizácií v okrese Levice, ktoré pomôžu deťom a mladým ľuďom. Vďaka podpore vznikne vzdelávací amfiteáter na strednej škole, klubovňa na zimnom štadióne pre mladých hokejistov, stredné školy budú vybavené 3D tlačiarňami, folklórny súbor pripraví tradičné pásmo pre svoje mesto. Podpora je namierená aj na posilnenie dobrovoľníctva mladých ľudí, navštevujú seniorov, alebo sa zapájajú ako dobrovoľnícki lezeckí inštruktori.  Viac »

Poisťovňa KOOPERATIVA podporí sumou 60 581 € projekty súvisiace s bezpečným športovaním

06. november 2018

Grantový program Športujem rád a bezpečne je program zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. Tento grantový program podporovaný z nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa, realizuje Nadácia pre deti Slovenska už od roku 2015.  Viac »

Život mladých pod kontrolou

24. október 2018

Pracovníci Johnson Controls sa na seminári oboznámili s projektom Život mladých pod kontrolou. Dozvedeli sa viac o vzdelávaní sociálno-finančnej gramotnosti v detských domovoch a možnosti ich zapojenia ako dobrovoľníkov v detských domovoch. Viac »

 1 2 3 4 5 >  Last ›

Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog