logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník uzavretého grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma 2015

deti 16. október 2015

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník uzavretého grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska, KTORÉ SA ZÚČASTNILI NA WORKSHOPE (Zvolen - 6.10.2015, Prešov - 8.10.2015, Bratislava - 15.10.2015).

Cieľom grantového programu je:

• podporovať vytváranie zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti;
• rozvíjať sebaúctu, sebavedomie detí a vzájomný rešpekt detí a dospelých;
• participatívne zapájať deti do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia.

Podávanie žiadostí o príspevok v rámci grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk.
Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu na našej webovej stránke.
Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) bude možné do 31. októbra 2015.

Dôležité termíny grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma
• do 31. októbra 2015:  príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
• november 2015:  hodnotenie žiadostí
• 25. november 2015:  vyhlásenie výsledkov
• január – august 2016:  realizácia projektov

Kontakt a konzultácie
Aneta Chlebničanová – projektová manažérka, aneta@nds.sk,  tel.: 0911 702 665
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog