logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

16. ročník Hodiny deťom – Z výnosu verejnej zbierky podporíme 50 projektov

hodina detom 17. august 2015

Posledný deň mesiaca júl bol aj posledným dňom 16. ročníka zbierky Hodina deťom. Vďaka darcom, ktorí prispievali počas celého roka, môžeme z čistého výnosu 256 526,84 eur podporiť 50 projektov. Suma 71 175,23 eur poputuje na podporu špecifického projektu OZ Mólo GOLD, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia spoločnosti o problematike choroby – Goldenhar syndrom. Z grantového programu Hodina deťom podporíme sumou 185.251,61 € ďalších 49 projektov zo západného, stredného i východného Slovenska.

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorej výnos je určený na podporu dlhodobej, systematickej, celoročnej práce organizácií s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Prostredníctvom podporených projektov sa Nadácia pre deti Slovenska snaží reagovať na ich aktuálne potreby a problémy, ktoré by sa dali zaradiť do štyroch programových oblastí:

1.       dieťa a jeho radosti
2.       dieťa a jeho starosti
3.       dieťa a  jeho škola
4.       dieťa a jeho komunita

Výzva na zasielanie projektov v Grantovom programe Hodina deťom, 16.ročník bola otvorená od 2. marca do 15. apríla. Za ten čas sme ich zaevidovali 188. Z nich hodnotiaca komisia zložená z odborníkov z rôznych oblastí problematiky detí a mladých ľudí vybrala projektyktoré odporučila na schválenie Správnej rade Nadácie pre deti Slovenska.  Tá jej odporúčania prijala a na zasadnutí 17. augusta 2015 schválila podporu pre 49 projektov z celého Slovenska. .

Pri rozdeľovaní financií  v rámci Grantového programu Hodina deťom sme využili princíp regionálnej solidarity na základe počtu obyvateľov v daných regiónoch*  nasledovne:

Západné Slovensko (Bratislavský, Nitriansky,Trenčiansky, Trnavský kraj):   
45,21%          83 752,25 €

Stredné Slovensko (Banskobystrický, Žilinský kraj):   
24,93%          46 183,23 €

Východné Slovensko (Košický, Prešovský kraj):                                               
29,86%          55 316,13 €

*  zdroj http://slovak.statistics.sk, údaje aktualizované k 31.12.2013
 

PODPORENÉ PROJEKTY

REGIÓN ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Por.č. Názov organizácie Názov projektu Mesto schválená suma
1 Občianske združenie POKESON Malé kroky k zdravému životu. Poľný Kesov 2 189,00
2 Pomoc ohrozeným deťom Chceme si lepšie rozumieť Bratislava 4 736,00
3 Mládež ulice V topánkach aj na kolesách Bratislava 6 000,00
4 Odyseus Mladí na ulici Bratislava 5 500,00
5 Autistické centrum Andreas Je lepšie byť pestrotieňom ako netopiercom Bratislava 6 000,00
6 Poza školu Detská reštaurácia v novom šate Omšenie 2 340,00
7 Únia materských centier Revolúcia v učení detí Bratislava 4 110,00
8 Občianske združenie ICHTYS Bez dobrovoľníkov nie sú koláče Bratislava 5 250,00
9 Centrum Koburgovo, n.o. Nová cesta do školy Trnava 4880,25
10 ESTHER Reštart METRO klubu Hlohovec Hlohovec 3 000,00
11 Nadácia Pomoc jeden druhému Dobrovoľnícke workshopy pre handicapované deti Hlohovec 3 325,00
12 Bratská jednota baptistov cirkevný zbor VIERA v Bratislave Fusion BA - druhá generácia Bratislava 4 200,00
13 Domček plný nápadov MUZIKA Bratislava 3 114,00
14 Združenie STORM CIR-kus tvojho ja Nitra 5 988,00
15 OZ Fanfáry IHRISKO ČÍTANIA Bratislava 1 4 175,00
16 YMCA Nesvady Poznaj seba samého - milus svojho blížneho - pomôž všetkým v okolí Nesvady 3 915,00
17 Občiasnke združenie OPEN Pomôž iným,pomôžeš sám sebe Púchov 4 530,00
18 Obec Domaniža Viac času pre naše deti Domaniža 3 000,00
19 Inštitút PRIJATIA VIRTUÁLNA GENERÁCIA Bratislava 4 500,00
20 SOCIA - nadacia na podporu soc. z. Pomôžte nám vidieť svet lepšie Bratislava 3 000,00
SPOLU       83 752,25

 

REGIÓN STREDNÉ SLOVENSKO

Por.č. Názov organizácie Názov projektu Mesto Schválená suma
1 Návrat Žilina Nové metódy práce s deťmi z ohrozených rodín Žilina 5481.00
2 Združenie Slatinka Mestská sieť pre mladých Zvolen 4330.00
3 Združenie Kumakokra Bezpečne cestou necestou Žilina 2700.00
4 Centrum dobrovoľníctva Za jedno lano Banská Bystrica 3380.00
5 PRALES Deti z Tramtárie Rosina 3385.40
6 K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky Starosti dievčat v Diagnostickom centre L. Lúčka pomáha riešiť aj nezbedná Ajda Žilina 1 3015.00
7 Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín LOĎ ŽIVOTA Dolný Kubín 1171.24
8 MISIA MLADÝCH Samostatný život Tvrdošín 3890.00
9 V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Nevyšliapanou cestou Trstená 4328.00
10 OZ ZaŽiar Zažiar v Žiari Žiar nad Hronom 2000.00
11 Základná škola Kvačany Skúsme to spolu Kvačany 5300.00
12 Pospolitosť pre harmonický život Youtuberi z lazov Pliešovce 1640.00
13 Materské centrum Píšťalka "Pomôž mi, aby som to dokázal sám." Montessori herňa Včielka Dolný Kubín 2252.59
14 Bakomi Živé spoznávanie "neživej" prírody okolo Banskej Štiavnice Banská Štiavnica 3310.00
SPOLU       46 183,23

 

REGIÓN VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Por.č. Názov organizácie Názov projektu Mesto odporúčaná suma
1 Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT Roma ReštART Bidovce 5 000,00
2 Miesto pod slnkom, n.o. Facebook - facelook Košice 4 006,75
3 Expression o. z. Pošli to ďalej Spišská Belá 1 500,00
4 Záujmové združenie žien MYMAMY V centre záujmu deti a mládež Prešov 4 300,00
5 Centrum Mokosha, n.o. Od seba mením svet Košice 2 692,00
6 Občianske združenie Pomocná ruka Stanica Košice 3 000,00
7 Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach Naša redakcia. Košice 2 460,00
8 Návrat Prešov ...hra na radosť - vo všetkom sa dá nájsť niečo z čoho by sme sa mohli tešiť Prešov 5 728,90
9 Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZP Nevidím, vo svete financií sa však nestratím ... Levoča 5 065,00
10 Základná škola Laborecká 66 Humenné My sme Laborecká Humenné 1 642,25
11 Marginal Bližšie k sebe (pokračovanie projektu "Iní, a predsa rovnakí") Košice 1 800,00
12 Rada mládeže Prešovského kraja Ambasáda mladých Prešov 3 480,00
13 SVETIELKO POMOCI n.o. Zlepšenie poskytovania služieb detského mobilného hospicu Košice 5 900,00
14 Spojená škola Prešov Snoezelen - cesta k rozvíjaniu osobnosti Prešov 2 896,23
15 Občianske združenie Barlička CVI: Raná starostlivosť Prešov Prešov 5 845,00
SPOLU       55 316,13

 

Veľké sny potrebujú malú pomoc. Ďakujeme všetkým našim darcom, že vďaka nim sa aj z týchto 50 skvelých plánov a snov stane realita.  


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog