logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

9 dôvodov, prečo venovať 2% z dane Nadácii pre deti Slovenska

2 percenta 09. marec 2016

Rozmýšľate, komu venovať 2% z dane a neviete sa rozhodnúť pre jednu organizáciu? Potom je pre vás ideálnou voľbou Nadácia pre deti Slovenska, ktorá zastrešuje v svojich programoch všetky oblasti, na ktoré môžu byť Vaše peniaze z 2% dane využité.

1. Ochrana a podpora zdravia

Zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života sa venuje náš grantový program Dôvera. Oblasti zdravého životného štýlu sa venujeme aj v projekte Srdce plné zdravia. V rámci neho sme s našimi partnermi zrealizovali edukačnú roadshow, s ktorou sme navštívili základné školy po celom Slovensku. Deti sa tak od výživových poradcov dozvedeli viac o zdravej výžive, zdravotných rizikách a aj si zacvičili.   


Príklad zdravých raňajok na roadshow Srdce plné zdravia. 

2. Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Vďaka 2%, ktoré nadácii venovala poisťovňa Kooperativa, vznikol v roku 2015 nadačný fond Deti v bezpečí. Jeho grantový program Športujem rád a bezpečne má za cieľ podporovať prirodzený pohyb detí a ich vnútornú motiváciu, teda nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu.

3. Poskytovanie sociálnej pomoci

Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantových programov (Hodina deťom, Aktívne občianstvo a inklúzia – financované z Nórskych fondov) pravidelne podporuje organizácie, ktoré sa venujú deťom zo sociálne slabšieho prostredia, z marginalizovaných rómskych komunít,  deťom z dysfunkčných rodín, týraným deťom a ich matkám.  Patria medzi ne napríklad OZ Pomoc ohrozeným deťom, Návrat, Koburgovo, Kumakokra, Odyseus, Mládež ulice a mnohé ďalšie.


Prvá pomoc? Deti z OZ Kumakokra ju poskytnúť vedia. 

4. Zachovanie kultúrnych hodnôt

Neformálne hudobné vzdelávanie pre laikov, ktoré rozvíja pamäť a imagináciu v projekte Muzika. Podpora audiovizuálnej tvorby u detí v projekte Youtuberi z lazov. Internetový časopis pre zdravotne postihnutých v projekte Naša redakcia. Integrácia zdravotne postihnutých prostredníctvom umeleckých workshopov... Každým projektom, ktorý sme podporili, prispievame nielen k zachovaniu, ale aj k rastu kultúrnych hodnôt na Slovensku.

5. Podpora vzdelávania

V roku 2001 sme založili Inovačné vzdelávacie centrum, ktoré pomáha školám vytvárať také prostredie, ktoré rešpektuje potreby detí a formuje ich jedinečné a sebaisté osobnosti (projekt Učíme s radosťou). Prostredníctvom viacerých projektov sa aktívne venujeme rozvoju finančnej gramotnosti  (projekt Poznaj svoje peniaze,  Škola rodinných financií – prvý akreditovaný komunitný projekt finančného vzdelávania na Slovensku). Najnovšie rozbiehame projekt sociálno-finančného vzdelávania mladých ľudí pred vstupom do života – New Notion.


Chceme, aby škola rešpektovala potreby detí a pomáhala im rásť v jedinečné a sebavedomé osobnosti.

6. Ochrana ľudských práv

Nadácia venuje osobitnú pozornosť obhajobe práv a záujmov detí a mladých ľudí.  Prostredníctvom cielených advokačných aktivít sa snažíme o presadzovanie inovácií vo formálnom vzdelávaní, rozvoj neformálneho vzdelávania, zlepšenie postavenia a financovania neziskových organizácií. Snažíme sa o zvyšovanie participácie detí  a mladých ľudí v komunite, čomu sa venujeme i v originálnom projekte Komunity priateľské deťom.

7. Ochrana a tvorba životného prostredia

Vzdelávanie detí a mladých ľudí v oblasti ochrany životného prostredia je súčasťou viacerých projektov, ktoré sme podporili. Spomenieme aspoň Roma Reštart (Združenie pre lepší život), lesný klub Deti z Tramtárie(Prales) či Živé spoznávanie neživej prírody okolo Štiavnice (BAKOMI).


Glanzenberg. Miesto, kde sa v Štiavnici začali ťažiť vzácne nerasty spoznali deti na geologickej vychádzke zblízka.

8. Veda a výskum

Naše Inovačné vzdelávacie centrum aktívne skúma potreby detí a mladých ľudí na Slovensku. Realizuje prieskumy a vydáva publikácie, ktoré prispievajú k rozvoju vzdelávania a motivácie v práci s mladými ľuďmi. Najnovšia pripravovaná publikácia sa venuje dôkazom o prínose práce s deťmi a mládežou.

9. Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti

Spájame tých, ktorí pomoc potrebujú s tými, ktorí chcú pomáhať. Len v grantovom programe Hodina deťom sme za 17 rokov jeho trvania podporili 1661 projektov, v ktorých dobrovoľníci menia našu krajinu na lepšie miesto pre život detí.  

Všetko čo robíme, robíme vďaka vám. Podporte nás 2% z Vašej dane a a pomôžte nám zmeniť  Slovensko na ideálne miesto pre život (nielen) detí. Ďakujeme.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog