logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

9 dôvodov, prečo venovať 2% z dane Nadácii pre deti Slovenska

2 percenta 09. marec 2016

Rozmýšľate, komu venovať 2% z dane a neviete sa rozhodnúť pre jednu organizáciu? Potom je pre vás ideálnou voľbou Nadácia pre deti Slovenska, ktorá zastrešuje v svojich programoch všetky oblasti, na ktoré môžu byť Vaše peniaze z 2% dane využité.

1. Ochrana a podpora zdravia

Zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života sa venuje náš grantový program Dôvera. Oblasti zdravého životného štýlu sa venujeme aj v projekte Srdce plné zdravia. V rámci neho sme s našimi partnermi zrealizovali edukačnú roadshow, s ktorou sme navštívili základné školy po celom Slovensku. Deti sa tak od výživových poradcov dozvedeli viac o zdravej výžive, zdravotných rizikách a aj si zacvičili.   


Príklad zdravých raňajok na roadshow Srdce plné zdravia. 

2. Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Vďaka 2%, ktoré nadácii venovala poisťovňa Kooperativa, vznikol v roku 2015 nadačný fond Deti v bezpečí. Jeho grantový program Športujem rád a bezpečne má za cieľ podporovať prirodzený pohyb detí a ich vnútornú motiváciu, teda nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu.

3. Poskytovanie sociálnej pomoci

Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantových programov (Hodina deťom, Aktívne občianstvo a inklúzia – financované z Nórskych fondov) pravidelne podporuje organizácie, ktoré sa venujú deťom zo sociálne slabšieho prostredia, z marginalizovaných rómskych komunít,  deťom z dysfunkčných rodín, týraným deťom a ich matkám.  Patria medzi ne napríklad OZ Pomoc ohrozeným deťom, Návrat, Koburgovo, Kumakokra, Odyseus, Mládež ulice a mnohé ďalšie.


Prvá pomoc? Deti z OZ Kumakokra ju poskytnúť vedia. 

4. Zachovanie kultúrnych hodnôt

Neformálne hudobné vzdelávanie pre laikov, ktoré rozvíja pamäť a imagináciu v projekte Muzika. Podpora audiovizuálnej tvorby u detí v projekte Youtuberi z lazov. Internetový časopis pre zdravotne postihnutých v projekte Naša redakcia. Integrácia zdravotne postihnutých prostredníctvom umeleckých workshopov... Každým projektom, ktorý sme podporili, prispievame nielen k zachovaniu, ale aj k rastu kultúrnych hodnôt na Slovensku.

5. Podpora vzdelávania

V roku 2001 sme založili Inovačné vzdelávacie centrum, ktoré pomáha školám vytvárať také prostredie, ktoré rešpektuje potreby detí a formuje ich jedinečné a sebaisté osobnosti (projekt Učíme s radosťou). Prostredníctvom viacerých projektov sa aktívne venujeme rozvoju finančnej gramotnosti  (projekt Poznaj svoje peniaze,  Škola rodinných financií – prvý akreditovaný komunitný projekt finančného vzdelávania na Slovensku). Najnovšie rozbiehame projekt sociálno-finančného vzdelávania mladých ľudí pred vstupom do života – New Notion.


Chceme, aby škola rešpektovala potreby detí a pomáhala im rásť v jedinečné a sebavedomé osobnosti.

6. Ochrana ľudských práv

Nadácia venuje osobitnú pozornosť obhajobe práv a záujmov detí a mladých ľudí.  Prostredníctvom cielených advokačných aktivít sa snažíme o presadzovanie inovácií vo formálnom vzdelávaní, rozvoj neformálneho vzdelávania, zlepšenie postavenia a financovania neziskových organizácií. Snažíme sa o zvyšovanie participácie detí  a mladých ľudí v komunite, čomu sa venujeme i v originálnom projekte Komunity priateľské deťom.

7. Ochrana a tvorba životného prostredia

Vzdelávanie detí a mladých ľudí v oblasti ochrany životného prostredia je súčasťou viacerých projektov, ktoré sme podporili. Spomenieme aspoň Roma Reštart (Združenie pre lepší život), lesný klub Deti z Tramtárie(Prales) či Živé spoznávanie neživej prírody okolo Štiavnice (BAKOMI).


Glanzenberg. Miesto, kde sa v Štiavnici začali ťažiť vzácne nerasty spoznali deti na geologickej vychádzke zblízka.

8. Veda a výskum

Naše Inovačné vzdelávacie centrum aktívne skúma potreby detí a mladých ľudí na Slovensku. Realizuje prieskumy a vydáva publikácie, ktoré prispievajú k rozvoju vzdelávania a motivácie v práci s mladými ľuďmi. Najnovšia pripravovaná publikácia sa venuje dôkazom o prínose práce s deťmi a mládežou.

9. Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti

Spájame tých, ktorí pomoc potrebujú s tými, ktorí chcú pomáhať. Len v grantovom programe Hodina deťom sme za 17 rokov jeho trvania podporili 1661 projektov, v ktorých dobrovoľníci menia našu krajinu na lepšie miesto pre život detí.  

Všetko čo robíme, robíme vďaka vám. Podporte nás 2% z Vašej dane a a pomôžte nám zmeniť  Slovensko na ideálne miesto pre život (nielen) detí. Ďakujeme.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog