logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výsledky jarného kola grantového programu Bojovníci za zdravie

Bojovníci 27. jún 2018

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska opäť pomôže svojim poistencom k zlepšeniu zdravia a kvality ich života.

Spolu nám prišlo 333 žiadostí o podporu v sume 892 144,27 €. Keďže výška grantu neumožňuje podporiť všetky, z prijatých žiadostí nezávislá porota vybrala 118, ktoré získajú financie v celkovej sume 162 646,67 €.

Bojovníci za zdravie poskytujú finančné príspevky na zabezpečenie ošetrení, zákroky, operácie, rehabilitáciu doma i v zahraničí alebo zakúpenie potrebných zdravotných pomôcok, ktoré by si poistenci inak museli hradiť z veľkej časti sami. Zo zákona sa na ne totiž nevzťahuje (alebo vzťahuje len čiastočne) úhrada z verejného zdravotného poistenia.

Grant pomôže napríklad 21-ročnej Angelike uhradiť laserovú operáciu očí, 6-ročnému Lukáškovi zaistí kyslíkový koncentrátor a 7-ročnej Lenke prístroje na meranie glukózy. Zároveň si zaň bude môcť 74-ročná Mária dokúpiť potrebné lieky a 67-ročný Michal zabezpečiť elektrický vozík.

Týmto spôsobom sa s pomocou ZP Dôvera pokúšame zlepšovať podmienky v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín. Vybrané žiadosti budú realizované v období od januára do decembra 2018.

Zoznam podporených žiadostí nájdete v prílohe.

Viac o grantovom programe Bojovníci za zdravie sa môžete dozvedieť na www.bojovnicizazdravie.sk.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog