logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

ABSOLVENTSKÁ PRAX V NADÁCII PRE DETI SLOVENSKA

16. september 2014

Podarilo sa Ti ukončiť strednú, alebo vysokú školu a zatiaľ váhaš, čo ďalej? Čas rozhodovania, resp. hľadania zamestnania môžeš využiť aj trochu netradične – na získanie nových zručností priamo v praxi, formou absolventskej praxe u nás v Nadácii pre deti Slovenska. Okrem cennej skúsenosti, vhodnej do životopisu, získavaš nárok na mesačnú odmenu z úrade práce a popri tom samozrejme priestor na hľadanie stáleho zamestnania.

O čom je absolventská prax v NDS?

 • o 3 až 6 mesiacoch praxe
 • o pestrej, kreatívnej a samostatnej „junior“ činnosti na nadačných projektoch a aktivitách, podľa aktuálnych potrieb
 • o 5 oblastiach záujmu – vzdelávanie, projekty, administratíva, PR, účtovníctvo
 • o využití Tvojich schopností a získaní nových zručností a skúseností
 • o príjemnej atmosfére a zákulisí prípravy Hodiny deťom
 • o odporúčaní pre Tvojich budúcich zamestnávateľov a odbornej praxi do Tvojho životopisu
 • o možnosti podieľať sa na činnosti v neziskovom sektore a rozvíjať filantropiu na Slovensku

Absolventská prax umožňuje všetkým, ktorí ju využívajú, mať zároveň dostatok času na hľadanie práce, návštevu kurzov, resp. trávenie voľného času podľa vlastných predstáv. Každému patrí mesačný príspevok vo výške 128,76€ z úradu práce (65% životného minima).

Dôležité informácie

 • Je potrebné, aby si bol vedený ako uchádzač o zamestnanie v evidencii uchádzačov na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR minimálne 1 mesiac
 • Absolventská prax sa vykonáva 3 – 6 mesiacov, bez možnosti predĺženia a opakovaného vykonávania
 • Týždenný rozsah práce je 20 hodín
 • Absolvent získava nárok na 10 dní pracovného voľna (po uplynutí 2 mesiacov vykonávania absolventskej praxe)
 • Absolvent získava aj nárok na náhradu za úrazové poistenie vzťahujúce sa len na výkon absolventskej praxe (v prípade, že si absolvent uzatvorí zmluvu o úrazovom poistení)
 • Miestom výkonu absolventskej praxe je Nadácia pre deti Slovenska na Heydukovej 3 v Bratislave

Kto sa môže prihlásiť na absolventskú prax?

  občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie.

Ak sa chceš prihlásiť, alebo dozvedieť viac...

...ozvi sa nám mailom, alebo telefonicky. Kontaktná osoba: Lucia Jakubíková, luciaj@nds.sk, 0911 702 661

Bližšie informácie o praxi si môžeš pozrieť aj priamo na stránke ÚPSVaR

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog