logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Aj v Leviciach učíme s radosťou

uc s r 11. november 2015

Nadácia pre deti Slovenska pokračuje aj tento rok v projekte „Učíme s radosťou“, ktorý podporuje inovatívne vzdelávanie pedagógov materských, základných, stredných a špeciálnych škôl Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja.

V rámci projektu učitelia absolvujú tréningy, ktoré podporia ich kompetencie pre vysoko efektívne učenie v školách. Tréningy sú zamerané na uvedomenie si základných potrieb pri učení a ich napĺňanie inovatívnymi formami vzdelávania. Vďaka tomu sa rozvíjajú sociálne a osobné kompetencie učiteľov s dôrazom na rešpektujúcu komunikáciu so žiakmi.

V tomto ročníku projektu si učitelia mohli vybrať z viacerých tém, ktoré im môžu pomôcť skvalitniť vyučovací proces. Prvý workshop, ktorý sa začal 10. novembra v Leviciach sa venoval téme „Čo deti potrebujú“. Na tomto stretnutí učitelia spolu s lektormi identifikovali potreby detí a mladých ľudí vo vzdelávaní a naučili sa, ako na ne s pomocou inovatívnych postupov a rešpektujúcej komunikácie správne reagovať.

V Leviciach bude aj ďalšia aktivita - 19. až 20. novembra Nadácia pre deti Slovenska pozýva na workshop „Rešpektovať a byť rešpektovaný“ 1. časť. Hlavnou témou bude rešpektujúca komunikácia ako jeden z nástrojov na budovanie neohrozeného prostredia,  a zmena komunikácie žiak – učiteľ – rodič, ktorá je jednou zo základných podmienok zmeny klímy v škole.

V apríli 2016 sa učitelia môžu tešiť na workshop „Ako učiť efektívne“ 1. časť. Pôjde o tréning rozvoja životných zručností, učitelia sa dozvedia viac o vysoko efektívnom učení S. Kovalikovej, vďaka čomu budú vedieť lepšie reagovať na nové potreby vo vzdelávaní pre materské, základné, špeciálne a stredné školy.

Projekt UČÍME S RADOSŤOU obsahovo podporuje grantový program ELITE s podporou Občianskeho združenia Samsung a spoločnosti Samsung. Projekt realizuje Nadácia pre deti Slovenska. Partnerom projektu je Asociácia Susan Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku v spolupráci s OZ S rešpektom.

Účasť na vzdelávacích aktivitách je bezplatná. Zaregistrovaným uchádzačom včas zašleme podrobné informácie o mieste konania aktivity.

V prípade ďalších otázok o projekte kontaktujte:
Alena Matúšková mail: alena@nds.sk TC: 0911 749 184
Prihlášky na vzdelávacie aktivity vybavuje: Andrea Geregová, koordinátor projektu mail: andrea@nds.sk TC: 0949 454 493


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog