logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Ako motivovať svoje dieťa

decko 17. jún 2016

Ako správne komunikovať so svojím dieťaťom, aby sme rešpektovali jeho potreby a pomohli mu rozvíjať jeho potenciál?

Vyhnite sa porovnávaniu

Z nášho prieskumu vyplýva, že na deti negatívne vplýva odvolávanie sa rodičov na svoju minulosť. Známu formulku „To ja v tvojom veku“ preto ako rodič radšej vynechajte, a snažte sa brať dieťa také aké je, a motivovať ho inak ako porovnávaním so sebou, či inými deťmi.

„Dospelí majú predstavu, že ak niekoho dávajú za vzor, že niet nič ľahšie, ako sa snažiť sa mu vyrovnať. Lenže väčšinou dosiahneme opak: deti vzdávajú činnosti, často budú priťahovať pozornosť nežiadúcim správaním - napríklad budú mať najviac poznámok za vyrušovanie, zabúdanie a podobne.“, potvrdzuje v rozhovore pre eduworld.sk známa psychologička a lektorka kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný, Jana Nováčková.

Nájdite správnu motiváciu 

Dôležité je tiež nájsť rovnováhu medzi vedením detí k zodpovednosti a preťažovaním. Snažte sa dať deťom na výber, čo a kedy budú robiť, a skúste ich motivovať. Rozlišujte však medzi vnútornou a vonkajšou motiváciou dieťaťa.

„Z vnútornej motivácie robíme to, čo uspokojuje naše potreby (potreba učiť sa je jednou zo základných potrieb človeka), čo nás baví, alebo to, čo nám dáva zmysel (aj keď nás to vôbec nemusí pritom baviť).

Z vonkajšej motivácie robíme všetky činnosti, ktoré by sme sami od seba nerobili - nebavia nás ani nedávajú zmysel. Ale budeme ich robiť, ak sa tým vyhneme trestu alebo za ne získame pochvalu či odmenu. Ak toto pominie, nie je už dôvod v nich pokračovať.

Ak motivujeme deti k učeniu vonkajšou motiváciou, hrozí, že ak z nejakého dôvodu prestanú tresty či odmeny existovať či fungovať (napríklad aj tým, že pre dieťa nebudú dostatočne silné), netreba pokračovať v učení. Z vonkajšej motivácie vnútornú nevykrešeme“, vysvetľuje Jana Nováčková, ktorá vonkajšiu motiváciu vníma ako formu nátlaku.

Ak chcete dieťa vnútorne motivovať, toto vám pomôže:

1. Priblížte dieťaťu zmysluplnosť toho, čo sa učí.

Najlepšie prepojením s reálnym životom.

2. Dovoľte dieťaťu vybrať si.

Ak dieťaťu umožníte zvoliť si ako, kedy, s kým a v akom poradí bude svoje úlohy plniť, pestujete v ňom zodpovedný prístup.

3. Dajte dieťaťu spätnú väzbu.

Komunikujte rešpektujúce, oceňte silné stránky dieťaťa, prejavte porozumenie a empatiu.

Ďalšie inšpirácie nájdete na stránke codetipotrebuju.sk.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog