logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Ako Divé maky premenili tútoring na mentoring

dive maky 17. február 2016

V roku 2011 združenie Divé maky potrebovalo zvýšiť motiváciu a zlepšiť zručnosti svojich tútorov. Vďaka projektu, podporenému z programu Aktívne občianstvo a inklúzia, sa im to podarilo. Vytvorili nový systém práce s deťmi a mládežou, ktorý podporuje osobnostný rozvoj každého ich štipendistu.

Občianske združenie Divé maky sa venuje rómskym študentom formou štipendií a mentoringu. V teréne pracujú s deťmi regionálni tútori, ktorí deti mentorujú na ich ceste za úspechom, radia im, pomáhajú, či asistujú pri výbere škôl.

Noví členovia v tíme

V čase, keď rozbiehali projekt, mali Divé maky 11 tútorov a 40 štipendistov. So známou trénerkou Janett Motlovou realizovali sériu tréningov, prostredníctvom ktorých chceli zlepšiť zručnosti tútorov.  Pri prvom z nich však zistili, že väčšina tútorov nemá motiváciu a chuť na sebe pracovať – na prvý míting ich prišlo len 5, a tesne pred jeho začatím ďalší traja z rôznych príčin účasť odriekli. Preto bolo potrebné urobiť výberové konanie a nájsť nových zanietených ľudí. „Keďže v roku 2014 -15 sme mali 40 štipendistov, hľadali sme 16 tútorov, aby jeden mal na starosti 3 deti“, hovoria realizátori projektu.

Z tútoringu sa stal mentoring 

Realizátori projektu v spolupráci s Janett Motlovou prerobili celý systém tútoringu Divých makov na mentoring a prepracovali celý systém práce s deťmi a mládežou. Vytvorili tak novú metodiku tréningov mentorov a začali vytvárať vôbec prvý manuál mentoringu Divých makov.

Tréning nových mentorov

V máji a júni prebehlo výberové konanie, z ktorého vzišlo 14 úspešných kandidátov. A tak sa mohli Divé maky pustiť do práce. Na prvom tréningu sa noví tútori/mentori učili základné techniky práce s deťmi a mládežou, ako identifikovať ich potreby, ako komunikovať inak ako autoritatívne a ako pracovať s rodinou.

Budovanie dôvery 

Na druhom tréningu sa už prepojili mentori a mentorované deti. Spoločne pracovali v skupinkách, riešili rôzne úlohy a situácie. Vďaka tomu mohli deti bližšie spoznať svojich nových mentorov a nadviazali s nimi vzťahy založené na dôvere.

Individuálny prístup 

Neskôr noví mentori zmapovali prostredie detí a vypracovali SWOT analýzu pre každé z nich. Merali osobnostný progres detí a na základe týchto meraní stanovili pre každé dieťa individuálny plán

Posilnenie tímu 

Na ostatnom tréningu noví mentori upevnili svoj tím a vzťahy prostredníctvom tímbildingových aktivít.  Na základe konkrétnych prípadov z praxe sa venovali aj téme skupinovej a individuálnej supervízie.

Dlhodobý prínos projektu 

Najvýraznejším dlhodobým dopadom je práve novovytvorený a implementovaný systém práce s deťmi a mládežou – mentoring Divých makov, ktorý je nastavený tak, aby posúval štipendistov v čo najväčšej miere aj na úrovni osobnostného rozvoja.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

 

Projekt:Rozvoj odborných kompetencií pracovníkov združenia v oblasti posilnenia kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození
Obdobie realizácie: máj 2014 - november 2015
Príjemca podpory: Divé maky (občianske združenie), Bratislava
Financovanie: 22 500,00 € 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog