logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Celkom inú mediálnu výchovu už na Slovensku vďaka podpore Nadácie Orange učí 98 učiteľov

29. október 2012

V dňoch 16.-17.10.2012 sa v ZŠ Rosina pri Žiline konal tréning učiteľov mediálnej výchovy. Tréning sme zrealizovali vďaka podpore Nadácie Orange v rámci projektu Celkom iná mediálna výchova.

Cieľom tréningu bolo rozvinúť zručnosti učiteľov podporiť u detí a mladých ľudí schopnosť chápať a kriticky posudzovať mediálne spracovanú realitu, diskutovať o nej, vyjadrovať k nej svoje názory, chápať dopady na myslenie a konanie. Zúčastnilo sa ho 20 účastníkov.

Tréning má aj svoje pokračovanie v dňoch 14.-15.11.2012(na tom istom mieste ako prvý tréning). Účastníci sa naučia plánovať a zrealizovať integrované tematické učebné bloky v Mediálnej výchove, so zameraním na témy -  virtualita a realita, akceptovateľné a neakceptovateľné formy riešenia medziľudských vzťahov, spoločenských problémov.

Doteraz sme v téme rozvoja mediálnych kompetencií vyškolili 98 učiteľov, ktorí v rámci všetkých regiónov Slovenska uplatňujú získané zručnosti vo svojich školách.

Niečo zo spätných väzieb z posledného tréningu:

"Ďakujem za inšpiratívne a užitočné stretnutie. Veľmi si vážim vašu prácu a energiu z vás sršiacu, ten entuziazmus a neskonalú múdrosť, ktoré ste s nami zdieľali. Páčila sa mi atmosféra skupiny, iniciatíva a komunikatívnosť ľudí, ochota kriticky premýšľať, zabaviť sa, zapájať sa. Teším sa, že v školstve fungujú zanietenci robiaci veci inak, netradične, bez náznaku vyhorenia."

"Vďaka za ukážku sily spoločne vytvorených pravidiel – rešpektujú a dodržiavajú sa ľahšie a ochotnejšie. Tréning bol plný praktických ukážok, ktoré pomohli uvedomiť si ich zámer, cieľ, ale aj situáciu emocionálneho rozpoloženia a reakcie detí a vžiť sa do ich pocitov. Skvelá inšpirácia, z ktorej budem, dúfam, čo najdlhšie čerpať."
 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog