logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Celkom inú mediálnu výchovu už na Slovensku vďaka podpore Nadácie Orange učí 98 učiteľov

29. október 2012

V dňoch 16.-17.10.2012 sa v ZŠ Rosina pri Žiline konal tréning učiteľov mediálnej výchovy. Tréning sme zrealizovali vďaka podpore Nadácie Orange v rámci projektu Celkom iná mediálna výchova.

Cieľom tréningu bolo rozvinúť zručnosti učiteľov podporiť u detí a mladých ľudí schopnosť chápať a kriticky posudzovať mediálne spracovanú realitu, diskutovať o nej, vyjadrovať k nej svoje názory, chápať dopady na myslenie a konanie. Zúčastnilo sa ho 20 účastníkov.

Tréning má aj svoje pokračovanie v dňoch 14.-15.11.2012(na tom istom mieste ako prvý tréning). Účastníci sa naučia plánovať a zrealizovať integrované tematické učebné bloky v Mediálnej výchove, so zameraním na témy -  virtualita a realita, akceptovateľné a neakceptovateľné formy riešenia medziľudských vzťahov, spoločenských problémov.

Doteraz sme v téme rozvoja mediálnych kompetencií vyškolili 98 učiteľov, ktorí v rámci všetkých regiónov Slovenska uplatňujú získané zručnosti vo svojich školách.

Niečo zo spätných väzieb z posledného tréningu:

"Ďakujem za inšpiratívne a užitočné stretnutie. Veľmi si vážim vašu prácu a energiu z vás sršiacu, ten entuziazmus a neskonalú múdrosť, ktoré ste s nami zdieľali. Páčila sa mi atmosféra skupiny, iniciatíva a komunikatívnosť ľudí, ochota kriticky premýšľať, zabaviť sa, zapájať sa. Teším sa, že v školstve fungujú zanietenci robiaci veci inak, netradične, bez náznaku vyhorenia."

"Vďaka za ukážku sily spoločne vytvorených pravidiel – rešpektujú a dodržiavajú sa ľahšie a ochotnejšie. Tréning bol plný praktických ukážok, ktoré pomohli uvedomiť si ich zámer, cieľ, ale aj situáciu emocionálneho rozpoloženia a reakcie detí a vžiť sa do ich pocitov. Skvelá inšpirácia, z ktorej budem, dúfam, čo najdlhšie čerpať."
 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog