logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Chcete deti chrániť pred negatívnymi vplyvmi? Rozvíjajte ich sebaúctu.

deti 12. jún 2016

Ak chcete predísť tomu, aby vaše dieťa „podľahlo“ nástrahám reálneho či virtuálneho sveta, to najlepšie, čo môžete preň urobiť, je pracovať na jeho sebaúcte.

Na rozdiel od sebavedomia, ktoré pramení z našich výkonov a z vecí, o ktoré môžeme ľahko prísť, sebaúcta súvisí s morálnymi hodnotami, realistickým pohľadom na svoje schopnosti a so sebadôverou.

Rozvíjať sebaúctu dieťaťa je teda jedným z najprirodzenejších spôsobov ochrany pred negatívnymi javmi v reálnom a virtuálnom svete.

Ako môžete budovať sebaúctu dieťaťa?

  • Komunikujte s rešpektom.

  • Vytvárajte spolu dohody – napríklad o trávení voľného času – a dodržiavajte ich.

  • Oceňujte silné stránky dieťaťa a dávajte mu i spätnú väzbu.

  • Prejavte porozumenie a empatiu.

  • Dovoľte dieťaťu vybrať si – deti musia cítiť svoj vplyv na veci, ktoré sa ich týkajú.

  • Pomôžte mu nájsť zmysel toho, čo sa učí.

Pocit, že jeho okolie si ho cení, že na jeho činoch a konaní záleží, že môže ovplyvňovať to, čo sa okolo neho deje, pomáha dieťaťu preberať zodpovednosť za seba a svoje konanie.

Dokáže kriticky posudzovať a orientovať sa v záplave informácií a hľadať rôzne a nové spôsoby riešenia výziev, pred ktorými stojí.

Viac inšpirácie nájdete na stránke www.codetipotrebuju.sk
 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog