logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Dá sa to: Úspechy mimovládnych organizácií predstaví záverečná konferencia Fondu pre MVO

dasato 24. marec 2016

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia organizujú záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie. Pre účastníkov sú pripravené inšpiratívne príbehy a projekty, ktoré sa podarilo realizovať s podporou Fondu pre mimovládne organizácie.

Konferencia s príznačným názvom DÁ SA TO sa uskutoční 21. apríla 2016 o 10:00 h v priestoroch Refinery gallery v Bratislave. Predstaví úspešné príklady mimovládnych organizácií, ktoré realizovali  s podporou donorských krajín Fondu – Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Fond pre mimovládne organizácie patrí v rokoch 2013-2016 ku kľúčovým zdrojom podpory pre aktivity slovenských mimovládnych organizácií.  Štyri slovenské nadácie, ktorým Fond pre MVO zveril do správy 7,4 milióna eur, podporili v tejto schéme spolu 197 projektov v oblastiach ako je transparentná správa vecí verejných, ľudské práva vrátane práv menšín, rodová rovnosť, boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii, aktívne občianstvo, ochrana životného prostredia a podpora detí, mládeže a rozvoj služieb v sociálnej oblasti.

Podujatie, ktoré bude moderovať Mirka Ábelová, je určené zástupcom štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a firemných nadácií. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov v uvedených oblastiach, predstavenie príkladov dobrej praxe a priblíženie pozitívnych zmien, ktoré aktivity mimovládnych organizácií prinášajú spoločnosti. 12 vybraných zástupcov spomedzi takmer 200 podporených projektov priblíži svoje praktické skúsenosti a dosiahnuté úspechy. Program je rozdelený do troch blokov zameraných na aktívne občianstvo, advokáciu a posilňovanie zraniteľných skupín.

Program:

Blok „Nie je nám to jedno!“

- Michal Ditte (Divadlo Pôtoň) - Psota na Slovensku / zážitkovou formou zvýšiť povedomie mládeže voči  zraniteľnej skupine Rómov a odstrániť diskriminačné a rasistické správanie
- Milan Šagát (Via Iuris) - S občanom prichádza zákon
- Martina Paulíková (Slatinka) - Verejný záujem a záujem verejnosti
- Slávo Krekovič (a4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru) - Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu

Blok „Meníme pravidlá hry“

- Eva Vozárová (Aliancia Fair-play) - Využitie crowdsourcingu na zvýšenie kapacít pri kontrole hospodárenia štátu
- Marián Horanič (Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím) - Dôstojný život – právo, nie privilégium
- Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby) - Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
- Braňo Moňok (Priatelia Zeme – SPZ) - Povedzme si všetko o kompostovaní!

Blok „Otvárame možnosti“

- David Turčáni (kRaj) - BEEznis – včelárenie ako cesta vzdelávania a sociálneho podnikania
- Lenka Orságová (ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj) -  Učme sa učiť
- Ivan Mako (Združenie mladých Rómov) - Druhá lastovička
- Alena Chudžíková (CVEK) - Podpora miestnej samosprávy v integrácii utečencov a migrantov - dobré príklady z Nórska

Na podujatie sa môžete prihlásiť do 13. apríla 2016 vyplnením prihlášky na tomto linku: www.tinyurl.com/eeadasato.
Účasť na podujatí je bezplatná a organizátori zabezpečujú občerstvenie a obed.

Kontakt:
Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464
Michaela Kučová, Nadácia otvorenej spoločnosti, michaela.kucova@osf.sk, 0903 451 821


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog