logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Dana Rušinová: Aj deti z marginalizovaných skupín majú talent, ale jeho identifikácia i rozvoj vyžaduje iné prístupy

14. september 2016

"Aj deti z marginalizovaných skupín majú talent, ale jeho identifikácia i rozvoj vyžaduje iné prístupy, ktoré zohľadňujú podmienky, prípadne kultúru, v ktorých žijú," je kľúčová veta zo záverov sekcie Sociálne začlenenie a podpora talentu na medzinárodnej Konferencii o podpore a rozvoji talentu, ktoré sa uskutočnila 12. - 13. septembra 2016 v Bratislave a stala sa kľúčovým podujatím v oblasti vzdelávania v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Cieľom Konferencie o podpore a rozvoji talentu bolo vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu zameranú na podporu talentu a nadania s dôrazom na oblasť školského a odborného vzdelávania, ako aj šírenie povedomia o potrebe a možnostiach rozvoja talentu, profilovanie názorov a postojov k danej téme nielen v rámci akademickej sféry, ale aj medzi širšou odbornou verejnosťou na celoeurópskej úrovni.

"Pokiaľ sa zo vzdelávania nestane priorita našich krajín, čelíme v budúcnosti problémom," zdôraznil prezident Andrej Kiska v otváracom prejave. Na jeho slová nadviazal Tibor Navracsics, komisár EK pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý podotkol, že „v každom dieťati sa ukrýva obrovský potenciál. Tento potenciál však príliš často zostáva nevyužitý. Európska únia si jednoducho nemôže dovoliť takéto plytvanie ľudskými zdrojmi, za ktorým sa skrýva na jednej strane kolektívne zlyhanie a na druhej strane nespočetné tragické ľudské osudy.” Ako zdôraznil Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Každý jednotlivec má určitý špecifický druh talentu, je však potrebné ho objaviť a už od útleho detstva vhodne rozvíjať a podporovať. Rozpoznať talentovaných jednotlivcov už v detstve je zložitou, ale dôležitou úlohou poskytujúcou východisko pre ich vhodné vzdelávanie a výchovu.“

Po úvodných slovách sa konferencia rozdelila na prácu v panelových diskusiách:

  1. Talent v predškolskej a školskej výchove a vzdelávaní
  2. Talent a excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave
  3. Sociálne začlenenie a podpora talentu
  4. Rozpoznanie a rozvoj talentu
  5. Vysokoškolské vzdelávanie a veda
  6. Umenie  kreativita

Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska bola moderátorkou panela Sociálne začlenenie a podpora talentu. Sekcia bola zameraná na vyhľadávanie talentov v prostredí marginalizovaných skupín (zdravotne postihnutí občania, etnické skupiny, azylanti a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením), podporu talentov v daných skupinách, možnosti ich začlenenia do spoločnosti, prevenciu marginalizácie a netolerancie. jej členmi boli Clare Ryan / riaditeľka školy / stredná škola St. Leo’s College, Alexander Farrugia / poradca stáleho tajomníka / Ministerstvo školstva a zamestnanosti Maltskej republiky, Vladimír Dočkal / vedúci vedecký pracovník / Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Dylan Hyman / učiteľ a vývojár vzdelávacích metód / inovatívna základná škola Day a Week School a stredná škola Spring High a Ján Hero / riaditeľ odboru koncepcií a analýz / Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Ponúkame Vám záver diskusného panela Sociálne začlenenie a podpora talentu v plnom znení:

Každý má na niečo talent. Aj deti z marginalizovaných skupín majú talent, ale jeho identifikácia i rozvoj vyžaduje iné prístupy, ktoré zohľadňujú podmienky, príp. kultúru, v ktorých žijú. Talent pritom treba kultivovať po celý život, čomu prirodzene slúži vzdelávanie. Každé dieťa má pritom právo na vzdelávanie podľa Dohovoru.

Začleniť deti z marginalizovaných do väčšinového vzdelávania – inkluzívnym vzdelávaním – znamená nielen ich posilnenie, ale posilnenie aj detí z väčšinovej spoločnosti a to prirodzene o zručnosti, ktoré sú dôležité pre túto dobu. Tým, že dieťa a jeho individuálne vzdelávacie potreby  sú centrom inkluzívneho vzdelávania – každý talent môže dostať podporu. Pre deti z marginalizovaných skupín je zvlášť dôležitá starostlivosť a záujem učiteľov o nich, odstraňovanie základných bariér vzdelávania, ako napr. dostatok jedla, ale aj pozitívne vzory a ocenenie / oslava každého hoci aj malého úspechu.

Dôležitým faktorom je pritom učiteľ, ktorý potrebuje podporu a posilnenie jeho slobody v učení a zároveň vedenie školy, ktoré musí dokázať vytvárať podmienky pre inkluzívne vzdelávanie, vrátane práce s rodinou a zapájaním celej komunity do fungovania školy.
Rovnako ako formálne tak i neformálne vzdelávanie je pritom veľmi dôležitým nástrojom na inklúziu detí z marginalizovaných skupín, lebo rozvíja najmä tie nadstavbové avšak dôležité zručnosti, ktoré umožňujú týmto deťom fungovať plnohodnotne v spoločnosti.  Neformálne vzdelávanie zároveň vytvára priestor na ďalšie zapájanie rodiny a komunity do vzdelávania detí z marginalizovaných skupín.

Ďalšie informácie o konferencii:

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog