logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Deti a mladí sa učia o peniazoch

gmw 18. marec 2016

Už po tretí raz sa Nadácia pre deti Slovenska zapojila do celosvetovej iniciatívy Global Money Week (GMW), ktorá prebehla v dňoch 14. až 20. marca 2016, a to svojimi aktivitami unikátneho programu Poznaj svoje peniaze (www.poznaj.sk), akreditovaného Ministerstvom školstva SR. Cieľom iniciatívy je zvýšiť povedomie o potrebe finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí na celom svete.

Študenti stredných a základných škôl dostali za úlohu spracovať voľne zvolenú tému z oblasti financií vo forme prezentácie. Spracovanie má obsahovať nadobudnuté vedomosti a praktické skúsenosti z aktivít, ktoré zrealizovali spolu s učiteľmi  od začiatku školského roka. S témou, ako  napríklad „Keby som bol ministrom financií JA ...“ alebo „Čo by som urobil s nasporenými peniazmi dnes a čo zajtra“ a iné, sa vybraní študenti odprezentujú počas Študentskej konferencie, ktorá sa bude konať 15.-16. júna 2016 v centrále donora programu Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Zaujímavé príspevky budú zverejnené na stránke nadácie. Najzaujímavejšie príspevky zašleme do Child & Youth Finance International (CYFI), ktorá je organizátorom podujatia Global Money Week (GMW).

Global Money Week každoročne v marci  vyhlasuje  medzinárodná organizácia Child & Youth Finance International s cieľom zvýšiť povedomie o potrebe finačného vzdelávania pre deti a mladých ľudí na celom svete.  Do aktivít tejto organizácie sa zapájajú neziskové organizácie, ale i bankové inštitúcie, či inštitúcie verejnej správy, školy a ďalšie subjekty zo všetkých kontinentov sveta.  Nadácia aktuálne spolupracuje s CFYI na projekte rozvojovej pomoci v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti  v nových demokraciách Ázie.

 Global Money Week na Slovensku

 Cieľom aktivít  v rámci podujatia Global Money Week na Slovensku je:

  • spájať deti, mladých ľudí, dospelých a seniorov v aktivitách, ktoré im pomôžu budovať finančnú budúcnosť na Slovensku, a vo svete
  • vzájomne diskutovať, hrať sa, tvoriť, čítať a spoločne zdieľať vedomosti, názory, zručnosti a postoje o peniazoch, šetrení, sporení a finančných rozhodnutiach
  • podporovať mladých ľudí v aktívnom prístupe v komunite a motivovať k filantropii;
  • poskytovať priestor deťom a mladým ľuďom vyjadrovať sa k otázkam týkajúcich sa financií a poskytovať im právo „byť vypočutí“.

Poznaj svoje peniaze

Zámerom  projektu je podporiť inovatívne formy vzdelávania učiteľov materských, základných a stredných škôl zo všetkých regiónov SR so zameraním na rozvoj sociálno - finančnej gramotnosti detí. Prinášame do škôl zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život a pre študentov príťažlivú a motivujúcu formu vyučovania. Vzdelávanie je akreditované. Vytvorili sme prvý inovačný e-learningový vzdelávací program pre študentov v oblasti manažmentu osobných financií na Slovensku.

Výstupy 2002 – 2015: 580 pedagógov, 15500 študentov, 1300 škôl.

Viac informácií nájdete na: www.poznaj.sk.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog