logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Deti bude chrániť nadačný fond Deti v bezpečí

logo kooperativa 08. september 2015

Bratislava, 8. 9. 2015 Detská úrazovosť je najčastejšou príčinou úmrtia detí na Slovensku a najčastejšou príčinou úmrtnosti u detí a mladých ľudí vo veku 5 – 19 rokov. Tento fakt viedol poisťovňu Kooperativa k zriadeniu nadačného fondu, ktorého cieľom je podpora a budovanie bezpečného prostredia pre deti, prevencia úrazov pri športe a vzdelávanie. Nadačný fond Deti v bezpečí sa tak stane najväčším fondom zameraným na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. Fond prerozdelí sumu viac ako 75 tisíc eur.

Poisťovňa Kooperativa rozvíja aktivity v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania už 25 rokov. Nadačný fond Deti v bezpečí zriadený pri Nadácii pre deti Slovenska  má cieľ prostredníctvom vzdelávania a projektov v regiónoch podporovať bezpečný pohyb, prevenciu úrazov detí a vytváranie bezpečného prostredia v rodinách, školách a komunitách.

„Deti vnímajú svet inak ako dospelí. Nemajú skúsenosti, výstražné nápisy nevedia prečítať alebo na ne nedovidia, dôverujú okoliu a nevnímajú nebezpečie bublajúce na sporáku alebo za autom, spoza ktorého sa vynoria. Je našou povinnosťou pripraviť im bezpečné prostredie pre šťastné detstvo. Som hrdá, že Kooperativa vytvorila fond, ktorý pomôže ochrániť deti pri športe, doma aj v komunite prostredníctvom financovania kokrétnych projektov priamo v regiónoch“, hovorí predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka poisťovne Kooperativa Regina Ovesny-Straka, ktorá je zároveň členkou správnej rady Nadácie pre deti Slovenska.

Nadačný fond Deti v bezpečí prerozdelí viac ako 75 tisíc eur na podporu projektov v dvoch grantových programoch. V grantovej výzve Športujem rád a bezpečne môžu uchádzači získať do 3 tisíc eur na podporu projektov zameraných na nesúťažné športovanie a pohyb detí a mladých ľudí a prevenciu úrazov. Druhý grantový program  Bezpečne v komunite, bezpečne doma je zameraný na vzdelávanie a vytváranie bezpečného prostredia pre deti.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať občianske združenia a organizácie zaoberajúce sa rozvojom pohybových aktivít detí, komunitné centrá, materské centrá, športové kluby, školy aj samosprávy. Žiadosti je potrebné zaslať cez on-line aplikáciu Nadácie pre deti Slovenska do 30. októbra 2015. Výsledky grantového kola budú zverejnené 25. novembra 2015. O pridelení finančnej podpory rozhodne trojčlenná odborná komisia zložená zo zástupcu poisťovne Kooperativa, zástupcu Nadácie pre deti Slovenska a bezpečnostného experta  Radovana Bránika, zakladateľa Modrého anjela, ktorý sa roky denne stretáva s utrpením a nešťastím ľudí, ktorých deťom sa stalo niečo zlé.  „Nikdy som si na čosi také nedokázal zvyknúť. Je mi cťou spolupracovať na projekte, ktorého úlohou je úrazom a nešťastiam brániť a predchádzať," povedal o svojej účasti v grantovej komisii.
Nadačný fond Deti v bezpečí a následný grantový program bude strategicky rozvíjať a administrovať Nadácia pre deti Slovenska, jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v zložitých životných situáciach.
Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka už 25 rokov občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia, poskytuje služby   1,2 miliónu klientov prostredníctvom 1,6 milióna poistných zmlúv.

   

Viac informácií o nadačnom fonde Deti v bezpečí nájdete na www.nds.sk.

Lenka Antalová Plavuchová
PR manažérka
+421 911 702 662 | pr@nds.sk | www.nds.sk

Miriam Fuňová
hovorkyňa poisťovne Kooperativa
+421 917 552 000 |  funova@koop.sk| www.koop.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog