logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Deti na Islande majú svojho ombudsmana

island 19. jún 2015

Postrehy zo študijnej návštevy na Islande. Pozícia detského ombudsmana má svoje nezastupiteľné postavenie v ochrane detských práv na Islande, je všeobecne rešpektovaná a odporúčaniami úradu sa príslušné inštitúcie riadia. Ako zdôraznila Elísabet Gísladóttir, právnička úradu detského ombudsmana Islandu, je dôležité nespájať túto funkciu so všeobecným ombudsmanom, pretože deti sú skupinou obyvateľstva s potrebami a právami, ktoré idú nad rámec dospelých a je dôležité, aby nezanikali pri presadzovaní všeobecných ľudských práv.

Dohovor o právach dieťaťa, ku ktorému sa zaviazalo aj Slovensko okrem iného hovorí, že:

  • dieťa nesmie byť diskriminované kvôli postaveniu jeho rodičov alebo zákonných zástupcov; 
  • dieťa má právo svoje názory slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho  dotýkajú, pričom sa  názorom dieťaťa musí  venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni; 
  • výchova dieťaťa má smerovať k rozvoju  osobnosti  dieťaťa,  jeho  nadania  a  rozumových  aj fyzických schopností v čo najširšom rozsahu;  
  • dieťa má právo na  odpočinok a voľný  čas, na účasť  na hre a oddychovej činnosti  zodpovedajúcej jeho  veku, ako  aj na  slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti. 

Cieľom islandského úradu ombudsmana je byť hlasom detí a zároveň zvyšovať ich participáciu na rozhodnutiach, ktoré sa detí týkajú a to vrátane legislatívy. Bez spolupráce s neziskovými organizáciami by svoju prácu nedokázali plnohodnotne vykonávať.  

Stretnutie s Islandským úradom detského ombudsmana 9. júna 2015, bolo súčasťou študijnej cesty zameranej na napĺňanie detských práv na Islande, ktorej  sa zúčastnila Dana Rušinová, riaditeľka našej nadácie a Zuzana Konrádová, ktoré zároveň reprezentovali aj Koalíciu pre deti Slovenska.

Študijná návšteva zameraná na prenos know-how a tvorbu partnerstiev v oblasti podpory a ochrany práv detí a mladých ľudí bola podporená z Bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 grantov EHP a Nórska.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog