logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Deti z Plaveckého Štvrtka oslávili koniec školského roka s Hugom

deti 01. júl 2016

Hugo, maskot Hodiny deťom, oslávil koniec školského roka so žiakmi zo Základnej školy Plavecký Štvrtok. Bol pri odovzdávaní diplomov, ocenení i pri tom, ako najmenší žiaci - predškoláci - dostávali svoje prvé diplomy. "Už v septembri z nich budú skvelí prváci," povedala nám riaditeľka Mariana Korbelová, ktorá je dušou zmien na tejto škole.

Počas takmer dvojhodinového podujatia sa dokázala veľmi osobne prihovoriť všetkým deťom, rodičom a nezabudla vyzdvihnúť aj skvelú prácu svojich kolegov – učiteľov, bez ktorých by sa jej na škole nedarilo tak úspešne meniť prostredie, ktoré sa už dnes stáva priateľským k deťom.

Návšteva Huga z Nadácie pre deti Slovenska, ktorého mnohé z detí ani nepoznali, vyvolala veľký úspech a pre všetky deti sa stala odmenou aj fotka s Hugom, s ktorým sa skamarátili ešte pred začiatkom slávnostného ukončenia školského roka.

Nemenej emotívny bol aj záver celého podujatia, keď najstaršie dievčatá v škole s tými menšími spoločne zanôtili rómsku hymnu Geľem, geľem.

Základnú školu Plavecký Štvrtok navštevujú predovšetkým deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré počas školskej dochádzky často čelia neúspechu.

Predškolský klub pripravil deti, ktoré z rôznych dôvodov (najmä kapacitných a finančných) nenavštevovali škôlku, na vstup do bežnej základnej školy.  4x týždenne ho pravidelne navštevovalo 15 detí. Tento klub, ako aj ďalšie aktivity v prospech detí z tejto ZŠ boli podporené v projekte organizácie Člověk v tísni, v programe Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý administrovala Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - Nadáciou na podporu sociálnych zmien.

Organizácia Člověk v tísni tu dlhodobo pomáha týmto deťom lepšie sa adaptovať v škole prostredníctvom intenzívnej predškolskej prípravy, vzdelávaním učiteľov, doučovaním a kariérnym poradenstvom. Samostatnou časťou projektu bolo vzdelávanie učiteľov a využitie nórskej metódy Grunnlaget (v slovenčine „Základ“) v predškolskej príprave detí. Podstatou metódy je, že učí deti učiť sa a zlepšuje ich prospievanie v škole.

Program Aktívne občianstvo a inklúzia bol súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spravovala ho Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – Nadáciou na podporu sociálnych zmien.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog