logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Deťom a mladým chýba pozornosť rodičov

27. február 2015

Nadácia pre deti Slovenska ukončila pilotný projekt Komunity priateľské deťom, zameraný na mapovanie potrieb detí a mládeže v šiestich regiónoch Slovenska. Mladí ľudia v diskusiách otvorene pomenovali, čo ich trápi. Chýbajú im rodičia, vnímajú negatívne nastavenie spoločnosti voči mladým, chýbajú im priestory určené len im a sú nespokojní so spôsobmi vyučovania na školách.

Projekt Komunity priateľské deťom bol realizovaný v 6 obciach: Bratislava-Rača, Rohožník, Detva, Banská Bystrica, Kvačany a Považská Bystrica, kde prebehol zber dát najmä prostredníctvom riadených skupinových diskusií. Zámerom projektu bolo získať prehľad o problémoch a potrebách detí a mládeže a následne zostaviť  akčné plány a súbor nástrojov pre samosprávy. Dôležitým odporúčaním  projektu je zvýšiť zapojenie mladých do komunálnej politiky a do rozhodovaní, ktoré sa ich týkajú. Mladí ľudia chcú byť  rešpektovanými partnermi dospelých.  Do projektu bolo aktívne  zapojených 1439 detí mladých ľudí vo veku 8 až  15 rokov a 124 dospelých, 23 záujmových združení a 6 samospráv. Počas projektu bolo zrealizovaných 13 odborných podujatí a spustený informačný portál www.codetipotrebuju.sk.

Dnes máme koordinátorov deťom priateľských komunít v  6  lokalitách na Slovensku, ktorí  priviedli k  jednému stolu rôznych aktérov, zodpovedných za deti a  mladých ľudí. Vďaka nášmu projektu sa po prvý raz začali spoločne zamýšľať nad tým, čo deti v ich komunite skutočne potrebujú,“ hovorí Dana Rušínová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska.

Projekt hodnotí aj Lucia Skokanová, poslankyňa za Banskú Bystricu a zároveň regionálna koordinátorka projektu: ,,Pochopili sme, že niekedy stačí zmeniť uhol pohľadu, aby sme mohli pochopiť potreby detí. Deti nás prinútili viac ich počúvať, lepšie vnímať ich očakávania a rešpektovať ich.  Je to téma, ktorá sa v samospráve zanedbáva.“

Projekt bol podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.  Na spolufinancovaní  projektu sa podieľala  Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance, Group, a. s

Ďalšie informácie o projekte nájdete na www.codetipotrebuju.skwww.nds.sk.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog