logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Detská Linka záchrany v Nitre

19. september 2013

Nadácia pre deti Slovenska podporila z grantového programu Hodina deťom prevádzku Detskej linky záchrany v Nitre spravovanej neziskovou organizáciou Centrum Slniečko.

Detská linka záchrany vznikla v roku 2000 v Nitre a zabezpečuje na telefónnom čísle 0800 12 12 12 bezplatné poradenstvo počas pracovných dní od 15:00 do 20:00 hodiny. Pracovníci detskej linky vytvárajú pre deti bezpečný priestor, aby mohli hovoriť o svojich problémoch. Často sú však i dobrými anonymnými „kamarátmi“, ktorí dieťa vypočujú bez odcudzovania. Linka záchrany je k dispozícii aj dospelým, pokiaľ majú vážne podozrenie, že v ich okolí je ubližované dieťaťu a nevedia mu pomôcť.

Od pondelka 16. septembra spúšťa Centrum Slniečko, n.o. v rámci mesta Nitra kampaň orientovanú na telefonickú krízovú intervenciu a v spolupráci so školami hovoria deťom o existencii samotnej Detskej linky záchrany, jej význame, o tom ako rozpoznať týranie, kde hľadať pomoc, lebo práve deti sa v kruhu svojich rovesníkov skôr zveria kamarátom, ako o ňom povedia dospelým. Deti oslovujú pre nich užitočným materiálom – formou rozvrhu, nálepiek i plagátikov, ktoré dávajú deťom na školách, aby mali kontakt na linku záchrany vždy poruke.

Detská linka záchrany je k dispozícii pre deti na celom Slovensku a k ďalším aktivitám Centra Slniečko patria aj Krízové stredisko pre matky s deťmi, Útulok bezpečný dom, nízkoprahové denné centrum, ai.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog