logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Detská Linka záchrany v Nitre

19. september 2013

Nadácia pre deti Slovenska podporila z grantového programu Hodina deťom prevádzku Detskej linky záchrany v Nitre spravovanej neziskovou organizáciou Centrum Slniečko.

Detská linka záchrany vznikla v roku 2000 v Nitre a zabezpečuje na telefónnom čísle 0800 12 12 12 bezplatné poradenstvo počas pracovných dní od 15:00 do 20:00 hodiny. Pracovníci detskej linky vytvárajú pre deti bezpečný priestor, aby mohli hovoriť o svojich problémoch. Často sú však i dobrými anonymnými „kamarátmi“, ktorí dieťa vypočujú bez odcudzovania. Linka záchrany je k dispozícii aj dospelým, pokiaľ majú vážne podozrenie, že v ich okolí je ubližované dieťaťu a nevedia mu pomôcť.

Od pondelka 16. septembra spúšťa Centrum Slniečko, n.o. v rámci mesta Nitra kampaň orientovanú na telefonickú krízovú intervenciu a v spolupráci so školami hovoria deťom o existencii samotnej Detskej linky záchrany, jej význame, o tom ako rozpoznať týranie, kde hľadať pomoc, lebo práve deti sa v kruhu svojich rovesníkov skôr zveria kamarátom, ako o ňom povedia dospelým. Deti oslovujú pre nich užitočným materiálom – formou rozvrhu, nálepiek i plagátikov, ktoré dávajú deťom na školách, aby mali kontakt na linku záchrany vždy poruke.

Detská linka záchrany je k dispozícii pre deti na celom Slovensku a k ďalším aktivitám Centra Slniečko patria aj Krízové stredisko pre matky s deťmi, Útulok bezpečný dom, nízkoprahové denné centrum, ai.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog