logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

POZVÁNKA: Diskusia o kvalite práce s deťmi a mládežou

26. november 2014

Pozývame Vás do diskusie o indikátoroch kvality práce s deťmi a mládežou v oblasti voľného času a neformálneho vzdelávania. Podujatie je určené tým, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú priamo, ale aj tým, ktorí pre túto prácu vytvárajú podmienky.

Banská Bystrica: dňa 4. 12. 2014 (štvrtok) od 13,30 – 16,00 hod.
Miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP č. 16, Pasáž Beniczky

Trenčín: dňa 10. 12. 2014 (streda) od 13,30 – 16,00 hod
Miesto: VAJAK – Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského, Námestie SNP č. 9, Trenčín

Ružomberok: dňa 11. 12. 2014 (štvrtok) od 13,30 – 16,00 hod.
Miesto: Čajovňa Aquila, Námestie A. Hlinku č. 17, Ružomberok

Cieľom diskusie je:

  • vytvoriť priestor pre ľudí a organizácie priamo pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na výmenu názorov a skúseností o tom, čo znamená kvalitne pracovať s deťmi a mladými ľuďmi;
  • zadefinovať oblasti, podmienky a ukazovatele/indikátory kvalitnej práce s deťmi a mládežou;
  • sieťovať, motivovať a inšpirovať sa navzájom.

Podujatie je určené tým, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú priamo, ale aj tým, ktorí pre túto prácu vytvárajú podmienky.

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti e-mailom na kontakt: Lucia Skokanová, luciaskokanova@nds.sk, alebo telefonicky na 0944 555 701.

  • pre B. Bystricu do 30. 11. 2014
  • pre Trenčín a Ružomberok do 5. 12. 2014

Za organizáciu sa môžu prihlásiť dvaja zástupcovia, je však potrebné určiť ich prioritu - v prípade veľkého záujmu o účasť na diskusii budú pozvaní tí nahlásení, účasti ktorých organizácia priradila vyššiu prioritu. Vašu účasť na diskusii Vám potvrdíme krátko (1-2 dni) po uzávierke prihlasovania.

Počas diskusie je zabezpečené občerstvenie, prípadné cestovné si hradia účastníci sami.

Nadácia pre deti Slovenska sa zameriava na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom. Viac na: www.nds.sk

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014-2020.
 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog