logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Do Týždňa financií sa aktívne zapojilo takmer 1400 ľudí

19. marec 2015

Zorganizovať podujatia s cieľom zvýšiť sociálno - finančnú gramotnosť sa v rámci Svetového týždňa financií (9.-17.3.) podujalo 16 miest a obcí na Slovensku. Do aktivít neziskových organizácií, združení či škôl sa zapojilo takmer 1400 účastníkov.

Prednášky, workshopy a zážitkové aktivity v rôznych komunitách mali spoločný cieľ – poznať hodnotu, význam peňazí a naučiť sa s nimi zodpovedne narábať. Na svoje si prišli všetky vekové kategórie. Školáci na základných školách, študenti, deti a matky z rómskych komunít si vzájomne vymieňali skúsenosti s financiami – od zostavovania jedálneho lístka a plánu nákupu surovín, cez získavanie poznatkov o rôznych finančných produktoch priamo v teréne až po prípravu na pohovor v cudzom jazyku. Veľký záujem bol i o praktické veci súvisiace so živnosťou, ako komunikovať s úradmi alebo triediť účtovné doklady.

"Od roku 2001 sa v rámci svojich projektov venujeme deťom, mladým ľuďom, ako aj dospelým i v oblasti finančnej gramotnosti. Rozvíjame programy sociálno-finančného vzdelávania na stredných a základných školách pod názvom Poznaj svoje peniaze a finančné vzdelávanie v komunitách prostredníctvom projektu Škola rodinných financií," vysvetľuje Alena Matušková projektová manažérka Nadácie pre deti Slovenska.

"Sme radi, že do celosvetovej iniciatívy sa zapojili aj lektori Školy rodinných financií. Poznajú svoju komunitu, rozširujú ju a dosahujú výborné výsledky. Zodpovedný prístup k peniazom, ktorý spája všetky aktivity je prioritou aj našej spoločnosti. Teší nás, že sme stáli spolu s Nadáciou pri zrode tohto zmysluplného projektu. Za čas svojej existencie vyškolil takmer 16-tisíc účastníkov," dodala Diana Priechodská Brodnianska zo spoločnosti Provident Financial, ktorá podporuje finančné vzdelávanie už šiesty rok.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog