logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Dobrovoľnícka škola

pramen 19. apríl 2016

Projekt Poď a konaj príťažlivou formou oslovil mladých ľudí, vzbudil v nich záujem o pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú, naučil ich ako konkrétne postupovať v dobrovoľníckych aktivitách a súčasne im dal príležitosť pre vlastný osobnostný rast. S pomocou Nórskych fondov ho zrealizovalo OZ Prameň radosti z Vysokej nad Uhom.

Hlavným cieľom projektu bolo dobrovoľníkom poskytnúť vzdelávanie, ktoré by ich motivovalo k participácii na veciach verejných.

To pozostávalo  z 5 oblastí: psychológia, sociálne zručnosti, projektový manažment, tímová práca a vodcovstvo.

O vzdelávanie dobrovoľníkov prejavili záujem aj iné neziskové organizácie. „Nielenže sa tešili úspechu projektu, ale sami začali pre svojich dobrovoľníkov pripravovať obdobné projekty“, tešia sa členovia OZ Prameň radosti.

V rámci projektu združenie vypracovalo príručku pre dobrovoľníkov. Tá sa stala vynikajúcou učebnou pomôckou a je k dispozícii pre všetky organizácie na Slovensku, ktoré o ňu prejavia záujem.

Súčasťou príručky je aj výskum dobrovoľníckej činnosti na Slovensku, ktorý zrealizovali na vzorke 991 respondentov.

Občianske združenie Prameň radosti vzniklo v roku 2004. Svojou činnosťou sa zameriava na mladých ľudí a rozvoj ich potenciálu v rámci angažovania sa vo veciach verejných. Vedie mladých ľudí pri voľbe životného povolania, pri vytváraní a rozvíjaní zdravých vzťahov, ktoré sú predpokladom šťastných manželstiev a zdravých rodín.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Poď a konaj

Obdobie realizácie: júl 2013 - december 2014

Príjemca podpory: Prameň radosti (občianske združenie), Vysoká nad Uhom

Financovanie: 43 697,86 € (AOI 90 % = 39 328,00 €)

 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog