logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Dopravné ihrisko pre deti
v MŠ Hronské Kosihy

03. október 2013

Materská škola Hronské Kosihy realizuje vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska a nadačnému fondu Samsung - Rád chodím do škôlky - projekt DOPRAVKO. Projekt je realizovaný od septembra do novembra 2013, začal sa vytvorením dopravného mini ihriska v priestoroch škôlky a 24 detí sa hravou formou, prostredníctvom zážitkov, oboznamuje s pravidlami cestnej premávky.

Jana Tuhá, riaditeľka MŠ Hronské Kosihy: „Snažíme sa o to, aby  sa deti v našej materskej škole  cítili "ako doma", mali pocit bezpečia, mali možnosť zažiť veľa úspechov, zážitkov, objaviť  zatiaľ pre ne nepoznané a hlavne, aby mali radosť zo získaných vedomostí a skúseností.  Jedným z hlavných zameraní našej materskej školy je hravou formou, prostredníctvom netradičných edukačných aktivít priblížiť a upevniť znalosti detí v oblasti  dopravnej výchovy, zdravotnej výchovy a zdravého životného štýlu.“

Dopravné ihrisko otvorili zamestnanci škôlky spolu s rodičmi v septembri t.r. a deti na ňom spoznávali  cestnú premávku a dopravné značky na bicykloch, kolobežkách, či odrážadlách. Z papiera si vytvárali semafory, kreslili autíčka, aby si osvojili základné pravidlá.

V rámci projektu bolo i predstavenie ihriska deťom z MŠ Čajkov, kedy si malí spolužiaci navzájom zahrali hry, rozvíjali pohybové schopnosti a formou hry si osvojovali cestnú premávku a jej zákonitosti.  Naučili sa, prečo používať reflexné vesty, po ktorej strane cesty chodia chodci, poznali  dôležité dopravné značky, vedia, na čo slúži semafor. Ako odmenu za svoju šikovnosť dostali detské vodičské preukazy, ktoré ich oprávňujú jazdiť na dopravných prostriedkoch zakúpených v škôlke.

Aké nehody sa môžu stať na ceste, čo robiť, ak nás štipne včela, aká je pri nehode dôležitá prítomnosť dospelej osoby, učila deti na besede koncom septembra zdravotná sestra. Zároveň si deti formou hry osvojili dôležité telefónne čísla na záchranné zložky.

Ďalšou z pripravovaných aktivít bude 15. októbra 2013 beseda s policajtkou, ktorá deťom vysvetlí, čo robiť v prípade nehody, aké pravidlá cestnej premávky musíme dodržiavať ako chodci, ale aj ako cyklisti, aké  je dôležité používanie autosedačiek v aute. Deti sa budú rozprávať o svojich pozitívnych ale i negatívnych zážitkoch na ceste a cestnej premávke. 

Viac informácii o tomto grantovom programe Samsung, či aktivitách Nadácie pre deti Slovenska nájdete na TU.


 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog