logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Eurofondy sú zdrojmi investícií do detí

koala 02. marec 2016

Koalícia pre deti Slovensko podporila seminár Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ“ prezentáciou Benefity investícií do detí Márie Herczog, prezidentky Eurochildu, európskej siete organizácií a jednotlivcov, ktorí presadzujú práva a blaho detí a mladých ľudí.

Seminár zorganizoval 22. januára 2016 Výbor pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie v SR v Bratislave.

Európska komisia v Odporúčaní Investovať do detí hovorí o riešeniach v 3 oblastiach:
I. pilier – Prístup k primeraným zdrojom
Podporte účasť rodičov na trhu práce
Poskytnite deťom primeranú životnú úroveň prostredníctvom kombinácie dávok
II. pilier – Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám
Znížte nerovnosti v mladom veku investovaním do vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
Zvýšte podporu rodiny a kvalitu alternatívnych modelov starostlivosti
Zlepšite vplyv vzdelávania na rovnosť príležitostí
Zlepšite schopnosť zdravotníctva reagovať na potreby znevýhodnených detí
Poskytujte deťom bezpečné, primerané bývanie a životné prostredie
III. pilier- Právo detí na účasť
Podporujte účasť všetkých detí na hrách, rekreačných, športových a kultúrnych aktivitách
Zaveďte mechanizmy, ktoré podporujú účasť detí v rozhodovacom procese, ktorý ovplyvňuje ich život


"Na otázku, či sa v tomto programovacom období ráta s globálnymi grantmi, ako s jedným z nástrojov na sprístupnenie eurofondov MVO, ktoré by spravovali nadácie so skúsenosťami so správou EEA grantov vo Fonde pre mimovládne organizácie, som dostala zamietavú odpoveď z ministerstva školstva a zástupcovia dvoch rezortov mi povedali, že možnosť globálnych grantov majú otvorenú.", hovorí Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti. 

Celý článok nájdete tu.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog