logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Filantropia ako životný štýl

19. november 2013

„Filantropia ako životný štýl“ je motto, v ktorom sa nesú tohtoročné Dni filantropie usporadúvané Fórom donorov v spolupráci s jeho partnermi. Cieľom je i týmto spôsobom predstaviť verejnosti, aký význam majú pre ľudí vzájomná pomoc, dobrovoľníctvo, darcovstvo a spolupráca neziskových organizácií s firmami a médiami. Od 18. novembra do 18. decembra 2013 organizátori uvedú široké spektrum podujatí, na ktoré je pozvaná i verejnosť.

Dni filantropie sú mozaikou rôznorodých aktivít spoločenského a kultúrneho života. Týkajú sa vážnych celospoločenských tém, ale i drobnej ľudskej pomoci. Ich súčasťou bude séria workshopov Násilie doma - násilie na všetkých a Spoločenská zodpovednosť médií. Návštevníkov určite poteší aj Vianočný bazár Medzinárodného ženského klubu a ďalšie besedy. Vyvrcholením bude vyhlásenie výsledkov rebríčka Top firemný filantrop a Filantrop roka 2013.

Fórum donorov pripravilo i 1. Školu filantropie, ktorá má interaktívnou formou pomôcť jednotlivcom i neziskovým organizáciám zorientovať sa vo svete donorov, viaczdrojového financovania projektov a ich komunikácie.

V rámci Dní filantropie bude uvedená aj dlho očakávaná Známka kvality darcovskej praxe, ktorej cieľom je budovať značku transparentných a dôveryhodných nadácií. Práve táto známka má byť zárukou dôveryhodnosti organizácie a tiež v plnej miere akceptovaná verejnou správou. Jej držiteľovi by v budúcnosti mala uľahčiť získavanie finančných prostriedkov od firemných i individuálnych darcov.

Viac informácií nájdete na www.donorsforum.sk
 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog