logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Filantropia ako životný štýl

19. november 2013

„Filantropia ako životný štýl“ je motto, v ktorom sa nesú tohtoročné Dni filantropie usporadúvané Fórom donorov v spolupráci s jeho partnermi. Cieľom je i týmto spôsobom predstaviť verejnosti, aký význam majú pre ľudí vzájomná pomoc, dobrovoľníctvo, darcovstvo a spolupráca neziskových organizácií s firmami a médiami. Od 18. novembra do 18. decembra 2013 organizátori uvedú široké spektrum podujatí, na ktoré je pozvaná i verejnosť.

Dni filantropie sú mozaikou rôznorodých aktivít spoločenského a kultúrneho života. Týkajú sa vážnych celospoločenských tém, ale i drobnej ľudskej pomoci. Ich súčasťou bude séria workshopov Násilie doma - násilie na všetkých a Spoločenská zodpovednosť médií. Návštevníkov určite poteší aj Vianočný bazár Medzinárodného ženského klubu a ďalšie besedy. Vyvrcholením bude vyhlásenie výsledkov rebríčka Top firemný filantrop a Filantrop roka 2013.

Fórum donorov pripravilo i 1. Školu filantropie, ktorá má interaktívnou formou pomôcť jednotlivcom i neziskovým organizáciám zorientovať sa vo svete donorov, viaczdrojového financovania projektov a ich komunikácie.

V rámci Dní filantropie bude uvedená aj dlho očakávaná Známka kvality darcovskej praxe, ktorej cieľom je budovať značku transparentných a dôveryhodných nadácií. Práve táto známka má byť zárukou dôveryhodnosti organizácie a tiež v plnej miere akceptovaná verejnou správou. Jej držiteľovi by v budúcnosti mala uľahčiť získavanie finančných prostriedkov od firemných i individuálnych darcov.

Viac informácií nájdete na www.donorsforum.sk
 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog