Global Money Week 2017 na Slovensku | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Global Money Week 2017 podporuje zvyšovanie finančnej gramotnosti aj na Slovensku

24. marec 2017

Nadácia pre deti Slovenska v rámci svojho programu Poznaj svoje peniaze už 4. raz pozýva učiteľov, deti a mladých ľudí, inštitúcie a mimovládne neziskové organizácie, aby sa aktivitami zameranými na zvyšovanie finančnej gramotnosti zapojili do Svetového týždňa financií (Global Money Week - GMW), ktorý sa uskutoční od 27. marca do 2. apríla 2017 vo viac ako 130 krajinách celého sveta. Počas troch rokov, sa do podujatia zapojilo viac ako 5 000 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

Nadácia ako národný koordinátor aktivít GMW zároveň vyzýva študentov, ktorí budú realizovať svoje aktivity, aby sa ich prezentáciou uchádzali aj o účasť na Študentskej konferencii v centrále Slovenskej sporiteľne v Bratislave v júni 2017, v rámci ktorej budú mať možnosť diskutovať so zaujímavými osobnosťami, navštíviť Financial Life Park vo Viedni a prezentovať svoje názory, skúsenosti a nápady.
Cieľom Svetového týždňa financií, ktorého organizátorom je Child and Youth Finance International, je zvyšovanie sociálno-finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí s cieľom podporiť aktivity smerujúce k udržateľnej finančnej budúcnosti. Počas tohto týždňa viac ako 7 miliónov detí a mladých ľudí vo viac ako 130 krajinách celého sveta sa zapája do rôznych aktivít zvyšovania svojich zručností narábania s peniazmi.

Cieľom aktivít na Slovensku je:

 • spájať deti, mladých ľudí, dospelých a seniorov v aktivitách, ktoré im pomôžu budovať finančnú budúcnosť na Slovensku a vo svete;
 • vzájomne diskutovať, hrať sa, tvoriť, čítať a spoločne zdieľať vedomosti, názory, zručnosti a postoje o peniazoch, šetrení, sporení a finančných rozhodnutiach;
 • podporovať mladých ľudí v aktívnom prístupe v komunite a motivovať k filantropii;
 • poskytovať priestor deťom a mladým ľuďom vyjadrovať sa k otázkam týkajúcich sa financií a poskytovať im právo „byť vypočutí“.

„Chudoba je stále aktuálnym problémom aj v Európe.  Až 21 % detí v porovnaní so 16 % dospelých žije v EÚ v chudobe a ich počet sa naďalej zvyšuje. Kľúčom k boju s chudobou je vzdelávanie ľudí, aby vedeli zodpovedne narábať so svojimi financiami, a aby už od detstva nadobúdali finančnú gramotnosť,“ zdôraznila Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska a pripomenula, že Nadácia pre deti Slovenska už od roku 2001 úspešne rozvíja programy finančnej gramotnosti pre deti, mladých ľudí i celé komunity a od roku 2014 je národným koordinátorom Slovenského týždňa financií. V akreditovaných programoch Poznaj svoje peniaze a Škola rodinných financií, ktoré majú aj významné ocenenia doma i v zahraničí, sa dlhodobo venuje zvyšovaniu sociálno-finančnej gramotnosti, vzdeláva učiteľov a lektorov, vzdelávanie podporuje malými grantami a ponúka programy deťom i mladým ľuďom.

Global Money Week 2017 na Slovensku

Čo môžete robiť na základných a stredných a školách:

 • komunikovať s deťmi a mladými ľuďmi z rôznych krajín sveta, vymieňať si svoje názory a skúsenosti, získať nové priateľstvá,
 • otvorene diskutovať s učiteľom, pozvaným expertom alebo odborníkom na témy, ktoré študentov zaujímajú v oblasti finančnej gramotnosti,
 • realizovať aktivity pre svoju komunitu, napr. vzdelávacie a informačné workshopy pre mladších spolužiakov, rodičov, seniorov alebo deti z ohrozených skupín napr.: o vreckovom, o osobnom rozpočte, o sporení, o tom ako šetriť v domácnostiach, v škole, v organizácii,
 • pripraviť a zrealizovať zaujímavé aktivity pre triedu alebo skupinu, na ktorých sa niečo spoločne naučíte i zabavíte,
 • pomôcť prostredníctvom praktických činov konkrétnemu človeku, skupine – seniorom, komunite, organizáciám prostredníctvom vašich vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti, vašich nápadov a zrealizovaných činov.

Aktivity GMW a „Študentská konferencia“

Študenti majú možnosť zúčastniť sa aj na konferencii v centrále banky v Slovenskej sporiteľni v Bratislave, v júni 2017. Podmienkou zaradenia do výberu je odoslanie prezentácie o uskutočnenej aktivite v rámci Global Money Week.

Spôsob realizácie:

• študenti počas týždňa Global Money Week zrealizujú aktivitu/aktivity, ktoré prepájajú ich vedomosti zo sveta financií a skúsenosti vo forme praktického činu
• výstupy realizovanej aktivity odošlú vo forme spracovanej prezentácie do 9. mája  2017 elektronicky na adresu [email protected]

Rozsah spracovania podujatia:

Prezentácia (max. 10 listov v .ppt), video ( max. 2 minút) alebo esej ( max. 2 A4)

Témy:

 • Sám sebe šéfom (prečo dám prednosť vlastnej firme pred zamestnaním).
 • Viem sa podeliť aj o 1 euro.
 • Nie všetci čakajú na peniaze (darovať možno aj svoj čas, um, schopnosti, pozornosť).
 • „Umenie hospodáriť s peniazmi predpokladá, že nejaké máme.“ - Curt Goetz.
 • Miniem alebo odložím?
 • Ako si vytvorím finančné zdroje do budúcnosti?
 • Výdavky pod kontrolou.
 • Čo nám poskytujú naše banky?
 • Investor - zodpovedný riskantér alebo ľahkovážny hazardér?
 • Moje finančné pravidlá, zásady a nápady.
 • Moje finančné vzdelanie môže pomáhať.

Výber účastníkov konferencie:

Účastníkov konferencie vyberie odborný tím. Hlavným kritériom bude prepojenie praktického činu s témami programu, zrealizovaný výstup a jeho posolstvo pre život nás všetkých.

O konferencii:

Študentská konferencia sa uskutoční v júni 2017 v centrále Slovenskej sporiteľne v Bratislave a v rámci nej bude aj návšteva Financial Life Parku vo Viedni. Na konferencii študenti

 • - uvidia centrálu najväčšej banky na Slovensku,
 • - stretnú sa so zaujímavými osobnosťami,
 • - budú mať priestor prezentovať svoje názory, skúsenosti a nápady,
 • - budú ocenení.

Prezentácia príspevkov:

Príspevky postupne zverejníme na stránke www.poznaj.sk a vybrané príspevky pošleme do centrály Child & Youth Finance International http://www.childfinanceinternational.org/global-money-week.

Dôležité termíny:

 • 9. máj 2017: uzávierka prijímania príspevkov študentov na adrese [email protected]
 • 18. máj 2017: zverejnenie výsledkov hodnotenia
 • Jún 2017: Študentská konferencia v centrále SLSP na Tomášikovej ulici v Bratislave.

Prečítajte si tiež, ako bolo na Študentskej konferencii v roku 2016: Dávid: “Peniaze sú nástroj, o ktorom potrebujeme informácie!”

Nadácia pre deti Slovenska a programy zvyšovania sociálno-finančnej gramotnosti

Poznaj svoje peniaze

Akreditovaný program rozvoja sociálno – finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí od materských až po vysoké školy, ktorý od svojho vzniku v roku 2001 získal niekoľko ocenení, ponúka tréningy učiteľom materských, základných a stredných škôl.

Škola rodinných financií

Prvý vzdelávací komunitný program zameraný na sociálno-finančné vzdelávanie priamo v komunitách. Od roku 2008 prináša zmysluplné a metodicky prepracované vzdelávanie, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame, a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny. Kurz vzdelávania lektorov má akreditáciu a je prepojený aj na podporu formou malých grantov na bezplatné semináre.

New Notion (Nová predstava)

Program sociálno-finančného vzdelávania mladých pred odchodom do reálneho života od roku 2015 zreálňuje mladým ľuďom riziká a situácie vo svete financií, dopĺňa ich finančnú gramotnosť a kritické myslenie.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog