logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Grantový program Dôvera - vyhlásenie výsledkov

05. december 2016

Na zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života je v jesennom kole 4. ročníka Grantového programu Dôvera vyčlenených 14 000 €, ktoré Správna rada Nadácie pre deti Slovenska prerozdelila na 16 projektov.

„Je dôležité, aby sme menili prostredie, prístup i aktivity dospelých smerujúce k zlepšovaniu zdravia detí, aby sme tiež motivovali mladých ľudí  k skvalitňovaniu prostredia ambulancií, či nemocníc, ale aj k uľahčovaniu ťažkých chvíľ, ktoré sa neraz s chorobou spájajú,“ zdôrazňuje Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska v súvislosti s prerozdelením 14 000 € z Grantového programu DÔVERA pre 16 organizácií, ktoré spája snaha zmierniť následky osudu, zlého zdravotného stavu, ale aj prevencia v predchádzaní chorôb či úrazov. „Minule to boli farebné rúška deťom s onkologickým ochorení, teraz to bude kúpa nového koňa na hipoterapiu, ale aj aktivity mladých – budúcich zdravotníkov pre seniorov ohrozených Alzheimerovou chorobou. Vieme, že naše zdravotníctvo má aj vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom veľké rezervy a práve mnohé z projektov, ktoré sme podporili, ukazujú hoci len malými krôčikmi cestu, ktorou by sa mohlo uberať,“ doplnila Dana Rušinová.

Prečítajte si tiež aktualizovanú tlačovú správu:

Dana Rušinová: Grantový program DÔVERA rozväzuje ruky všetkým,
čo chcú meniť starostlivosť o zdravie

Podporené projekty:

1. Zakúpenie prístroja na pasterizáciu mlieka, resp. mliečnej výživy

Ľubovnianska nemocnica, n.o., Prešovský kraj

Zakúpenie prístroja na pasterizáciu mlieka, resp. mliečnej výživy pre novorodencov, dojčatá a batoľatá odkázané na tento typ výživy, ktoré sú hospitalizované na Detskom oddelení s novorodeneckým úsekom Ľubovnianskej nemocnice, n.o. Mesačne sa tu vystrieda 60 - 70 takýchto pacientov.

Schválená suma: 1 000 €

2. Integrovaná canisterapia a fyzioterapia konceptu Bobath

PHYSIO CANIS, o. z., Žilinský kraj

Zabezpečenie integrovanej canisterapie a fyzioterapie konceptu Bobath pre deti z celého Slovenska s kombinovaným postihnutím, ktoré evidujú Centrá včasnej intervencie v Bratislave, Košiciach a v Žiline. Terapie sa budú realizovať v ambulancii v Neurino Šamorín a v Canis centre v Žiline.

Schválená suma: 1 000 €

3. Nákup pomôcok a meteriálu pre dlhodobo hospitalizované deti

Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Bratislavský kraj

Na lôžkových oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch a Nemocnice sv. Cyrila a sv. Metoda na Antolskej v Bratislave býva dlhodobo hospitalizovaných cca 350 detí ročne. Podpora je určená na nákup písacích a kancelárskych potrieb, obväzového materiálu, jednorázových rúšok a rukavíc, ale aj na interaktívnej plyšovej hračky slúžiacej na simuláciu operácie a prekonania detského strachu zo zákroku.

Schválená suma: 1 000 €

4. Terapeutická miestnosť pre týrané matky s deťmi

Centrum Slniečko, n. o., Nitriansky kraj

Financie sú určené na vybudovanie terapeutickej miestnosti - priestor bezpečia, pokoja, relaxácie pre týrané matky s deťmi 15 - matky s deťmi a osamelé ženy - obete všetkých foriem rodovo podmieneného násilia. Miestnosť bude aj priestorom, kde si môžu spolu zacvičiť, uvoľniť sa, zúčastniť sa na utužovaní vzťahov medzi sebou prostredníctvom pohybu a športu.

Schválená suma: 600 €

5. Tréningové cetrum poskytovania prvej pomoci

Informačné centrum mladých, Trenčiansky kraj

Podpora neformálneho vzdelávania a vybudovania tréningového centra hlavne pre žiakov a študentov, ktorí si chcú doplniť vedomosti a overiť, čo vedia o poskytovaní prvej pomoci. Cieľom neformálneho vzdelávania pod vedením odborníkov zo Slovenského Červeného kríža a lekárov je doplnenie si teórie a praxe poskytovania prvej pomoci.

Schválená suma: 600 €

6. Nákup športových potrieb na "Týždeň hier a športu"

Športové gymnázium, ktorého súčasťou je školský internát, Trenčiansky kraj

Finančný príspevok na nákup športových potrieb pre "Týždeň hier a športu". Žiaci stredných škôl Trenčianskeho kraja ubytovaní v školskom internáte ho pripravia pre deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením združených v občianskom združení "Silnejší slabším".

Schválená suma: 600 €

7. Pomôcky na rehabilitáciu pacientov po cievnych príhodách

"JESEŇ ŽIVOTA", Nitriansky kraj

Vybavenie rehabilitačnej miestnosti pomôckami (rotopedy, čistička vzduchu a difuzér vôní)  pre klientov zariadenia sociálnych služieb vo veku od 18 do 99 rokov po cievnych príhodách, s ktorými by bolo možné spojiť cvičenie s aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu (nordic walking palice, činky).  Cieľom je aktivázácia a rehabilitácia klientov.

Schválená suma: 940 €

8. Edukačné stretnutia v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky

Centrum rodiny,  n.o., Bratislavský kraj

Podpora včasnej prevencie chorôb u detí a/alebo ich rodičov. uľahčením prístupu matiek na materskej/rodičovskej dovolenke k odbornej zdravotnej starostlivosti sprostredkovaním informácií odborníčkami v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky.

Schválená suma: 460 €

9. Hipoterapia na pomoc osobám s poruchou autistického spektra

Nie sme sami, Prešovský kraj

Zmierňovanie následkov mentálneho a fyzického postihnutia osôb s poruchou autistického spektra, s ťažkým, stredným, ľahkým postihnutím, a klientov elokovaných pracovísk v DSS Volgogradská a v DSS Slniečko formou hipoterapie.

Schválená suma: 1 000 €

10. Vybudovanie ihriska pre deti a mladých ľudí

Vrbovčan OZ, Košický kraj

Vybudovanie ihriska so základnou vybavenosťou (volejbal, minifutbal, tenis a badminton)  pre deti a mladých ľudí v pôsobisku občianskeho združenia - v časti mesta Michalovce s názvom Vrbovec.

Schválená suma: 1 000 €

11. Príspevok na sfunkčnenie elektroliečebného prístroja Phyaction E

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Bratislavský kraj

Príspevok na vákuovú jednotku k elektroliečebnému prístroju Phyaction E pre klientov DSS Sibírka (deti a dospelí vo veku od 6 rokov s ťažkým viacnásobným postihnutím). Bez nej nie je funkčný prístroj Phyaction E, ktorý bude aplikovaný pre klientov s akútnymi bolestivými syndrómami pohybového aparátu.

Schválená suma: 1 000 €

12. Zakúpenie nového koňa na hipoterapiu

Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o., Trenčiansky kraj

Príspevok na nahradenie terapeutického koňa, ktorého pre vek a zdravotný stav už nie je možné používať,  na hipoterapiu pre deti, mladých ľudí aj dospelých so špeciálnymi potrebami, hendikepom a s indikáciou od lekára ku hipoterapii.

Schválená suma: 1 000 €

13. Príspevok na podujatie Barlatón 2017

Komunitná nadácia Liptov, Žilinský kraj

Príspevok na materiálne a organizačné zabezpečenie podujatia Barlatón 2017 (trasa z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku) pre hendikepovaných obyvateľov región, ale aj ne/aktívnych športovcov v regióne.

Schválená suma: 1 000 €

14. Vytvorenie pracovných zošitov a ergoterapeutické aktivity pre seniorov

Stredná zdravotnícka škola, Košický kraj

Príspevok pre žiakov odbornej školy (zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra, masér a diplomovaný fyzioterapeut) na vytvorenie pracovných zošitov s aktivitami pre seniorov, návrh a realizáciu vhodných ergoterapeutických činností a pohybových aktivít zameraných na prevenciu Alzheimerovej demencie a ich zavedenie doplnkových aktivít pre seniorov.

Schválená suma: 800 €

15. Aktivity aktívnej relaxácie pre ľudí v ohrození civilizačnými chorobami

Crazy WoMan Active Planet, Banskobystrický kraj

Podpora aktívnej relaxácie (indoor a outdoor aktivity /horský beh, turistika, aerobic, tanec) určenej širokej verejnosti s dôrazom na ľudí ohrozených civilizačnými ochoreniami, so sklonom k obezite a chorobám pohybového ústrojenstva.

Schválená suma: 1 000 €

16. Dobudovanie a vybavenie denného stacionára pre mladých ľudí

Spoločenstvo OTCOV DOM, n.o., Banskobystrický kraj

Dobudovanie a vybavenie stacionára rodinného typu pre mladých ľudí d 18 do 35 rokov s mentálnym a telesným postihnutím - stálych obyvateľov i klientov denného stacionára.

Schválená suma: 1 000 €

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog