logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Hodina deťom podporí viac ako 15.000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku

23. jún 2017

Necelý rok stačil ľuďom na to, aby pomohli viac ako pätnástim tisíckam detí na Slovensku. Nadácia pre deti Slovenska aktuálne prerozdelí viac ako 170 tisíc eur pre deti a mladých ľudí z výnosu 18. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom. Tá slúži na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku. O grant sa môžu uchádzať organizácie, ktoré dlhodobo a systematicky pracujú s deťmi a mladými do 30 rokov.

Pozrite si podporené projekty 

18. ročník Hodiny deťom trval od 1. júna 2016 do 31. mája 2017. Čistý výnos verejnej zbierky je za uplynulý rok 173.536 eur. Do grantovej výzvy sa v 18. ročníku zbierky prihlásilo 121 organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi. Odborníci pôsobiaci v rôznych oblastiach práce s deťmi a mladými ľuďmi vybrali najlepších 50 projektov, ktoré nadácia zo zbierky podporí.

Podporené projekty sú z rozmanitých oblastí, dominuje však zdravotná starostlivosť, sociálne služby, šport a vzdelávanie. Najväčšie zastúpenie medzi nimi majú tie, ktoré chcú rozvíjať vzťahy, úctu detí k sebe aj iným, rozvíjať ich tvorivosť a motiváciu. Nezávislá komisia sa snažila vybrať projekty zabezpečujúce kontinuitu poskytovanej pomoci, ako aj projekty svojim spôsobom inovatívne a neobvyklé, prinášajúce na Slovensko nové nápady a metodiky skvalitňujúce prácu s deťmi a poskytovanú pomoc.

„Je pre nás nesmierne dôležité podporovať deti a mladých ľudí bez ohľadu na to, z akého pochádzajú sociálneho prostredia, aký je ich pôvod, či zdravotný stav. Sme tu jednoducho pre všetky deti, ktoré potrebujú pomoc a podporu pri rozvíjaní svojho individuálneho potenciálu, pre deti ktoré sa octli v ťažkých životných situáciách, či potrebujú priestor pre aktívne trávenie svojho voľného času bez toho, aby ostali odkázané samy na seba niekde na ulici. Sme nesmierne vďační za každú pomoc, ktorú nám ľudia poskytnú a sme si vedomí toho, že iba vďaka ich podpore dnes môže Hodina deťom pomáhať a fungovať na Slovensku už takmer 20 rokov,“ hovorí Lucia Jakubíková, manažérka Hodiny deťom.

Pri rozdeľovaní financií nadácia využíva princíp regionálnej solidarity na základe počtu obyvateľov v daných regiónoch. Podporu tak získalo 13 projektov zo stredného Slovenska, 15 projektov z východného a 22 zo západného Slovenska. Okrem toho bude z výnosu zbierky podporený aj špecifický projekt OZ Mólo GOLD, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia spoločnosti o Goldenharovom syndróme.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog