logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

17. Hodina deťom podporí viac ako 7000 detí na Slovensku

hodina detom 15. jún 2016

Necelý rok stačil ľuďom na to, aby pomohli viac ako siedmim tisíckam detí na Slovensku. Nadácia pre deti Slovenska prerozdelí takmer 165 tisíc eur na 41 projektov pre deti a mladých ľudí z výnosu 17. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom.

17. ročník Hodiny deťom trval od 1. augusta 2015 do 31. mája 2016. Čistý výnos zbierky
je 164 420 eur. Do grantovej výzvy sa v 17. ročníku zbierky prihlásilo 143 organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi. Odborníci pôsobiaci v rôznych oblastiach práce s deťmi a mladými ľuďmi vybrali najlepších 41 projektov, ktoré nadácia zo zbierky podporí.

Najväčšie zastúpenie medzi podporenými projektmi majú tie, ktoré chcú rozvíjať vzťahy, úctu detí k sebe aj iným, rozvíjať tvorivosť a motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji i k práci v prospech iných.  "Záleží nám na rozvíjaní individuálneho potenciálu každého dieťaťa, či už je to dieťa bežné, zdravotne postihnuté, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo je to dieťa mimoriadne talentované." povedala správkyňa nadácie, Dana Rušinová. „Preto si ceníme každý dar, ktorý nám ľudia poskytnú. Každému, kto nás podporil patrí veľké ďakujem.“

„Podporili sme centrá, v ktorých deti v ťažkých životných situáciách nachádzajú útočisko. Pomáhame aj nízkoprahovým a detským klubom, vďaka ktorým môžu deti aktívne tráviť voľný čas a neostávajú odkázané samy na seba niekde na ulici. A podporujeme napríklad i centrá včasnej intervencie, ktoré poskytujú odborné služby, pomoc a podporu rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi “, povedala Lucia Jakubíková, manažérka Hodiny deťom.

Pri rozdeľovaní financií  nadácia využíva princíp regionálnej solidarity na základe počtu obyvateľov v daných regiónoch. Podporu tak získalo 11 projektov zo stredného Slovenska, 13 projektov z východného a 15 zo západného Slovenska. Okrem toho bude z výnosu zbierky podporený aj špecifický projekt OZ Mólo GOLD, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia spoločnosti o Goldenharovom syndróme a aktivity, ktoré pomáhajú deťom ohrozeným utečeneckou krízou.

Podporené projekty môžu darcovia sledovať v on-line aplikácii v reálnom čase na http://nds.nds.sk/stream/.

Prispieť do zbierky Hodina deťom môžete aj v jej 18. ročníku, ktorý sa začal 1. júna 2016. Možnosti pomoci nájdete na stránke Hodiny deťom http://hodinadetom.sk/chcem-pomoct.php. Najjednoduchšou formou je poslanie SMS správy v hodnote 4 eurá na číslo 800.

Zoznam podporených projektov

Región – Západné Slovensko                                                                    

 

Por.č

Názov organizácie

Názov projektu

Mesto

Schválená

suma

1

Odyseus

Drogy medzi mladými

Bratislava - Petržalka

6 000,00

2

občianske združenie Dlhovekosť

Včelárski učni

Vinosady

2 900,00

3

Centrum Koburgovo, n.o.

Nová cesta do života

Trnava

3 595,00

4

YMCA MZ NITRA

Som dieťa, som osobnosť, prosím rešpektujte ma..

Nitra

2 604,00

5

Združenie STORM

CIRkus - priestor pre teba

Nitra

4 316,60

6

Centrum Slniečko, n.o.

Pomôžme deťom so syndrómom CAN tráviť svoj voľný čas zmysluplne

Nitra

4 075,00

7

Detský fond Slovenskej republiky

Hrou k podpore a rastu v Mixáčiku

Bratislava

5 000,00

8

Spojená škola internátna

Braille v akcii

Bratislava 4

2 646,00

9

Raná starostlivosť, n.o.

Spoločnou rečou

Bratislava

4 203,00

10

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.

Rodičovstvo bolí, keď nerozumiem svojmu dieťaťu

Bratislava

5 995,00

11

Občianske združenie ICHTYS

Ideme na nové miesta

Bratislava

5 570,00

12

KASPIAN

KASPIAN v novej lokalite

Bratislava

4 000,00

13

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus

Zelená do života

Smolenice

4 000,00

14

Materské centrum Včielka

Mami, oci, poď sa so mnou hrať!

Považská Bystrica

3 000,00

15

Slovenský skauting

EduFest

Bratislava

4 500,00

SPOLU

62 404,60

 

Región – Stredné Slovensko

Por.č

Názov organizácie

Názov projektu

Mesto

Schválená suma

1

Špeciálna základná škola Veľký Krtíš

Zelený svet

Veľký Krtíš

1 117,65

2

Občianske združenie ATHÉNA

Včasná intervencia

Hnúšťa

4 167,00

3

MISIA MLADÝCH

Pripravení na život

Tvrdošín

2 615,00

4

Spojená škola internátna v Kremnici

Podporné terapie-cesta pomoci deťom pokračuje

Kremnica

1 702,90

5

JEKH DROM

Detský klub Samuel

Važec

4 180,00

6

Nádej deťom

Partnerstvo medzi domácim prostredím, komunumitou a MŠ

Banská Bystrica

4 440,00

7

Náruč - Pomoc deťom v kríze

Inovatívne formy pomoci a prevencie násilia

Žilina

4 726,00

8

Pospolitosť pre harmonický život

Lesná škôlka na Zaježovej

Pliešovce

2 573,00

9

CPM-Centrum prevencie mládeže

Rôznorodosť bez predsudkov a konfliktov

Čadca

3 670,00

10

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZOEE

CIRKUS hore nohami

Nižná

3 120,00

11

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Po malých krokoch k veľkým úspechom

Trstená

2 100,00

SPOLU

 

34 411,55

Región – Východné Slovensko

Por.č

Názov organizácie

Názov projektu

Mesto

Schválená suma

1

Kolobeh života

Tábor, divadlo, víkend, tábor, divadlo, víkend…

Prešov

3 150,00

2

OZ Klub priateľov umenia

Hudobná dielňa

Kežmarok

1 500,00

3

Spojená škola

Usilovný mravček komunikuje

Vranov nad Topľou

1 162,00

4

Spojená škola internátna

Prácou proti negatívnym javom

Vranov nad Topľou

3 458,60

5

HIPOEDU

Koníček-pomocníček

Spišské Podhradie

3 000,00

6

Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka

Dobre v škole - dobre po škole

Košice

4 000,00

7

Základná škola Park Angelinum 8, Košice

V znamení Dúhy

Košice

2 210,00

8

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach

Dokumentárne štúdio Klubčík

Košice

3 215,00

9

Alžbetka, n.o.

Svetlo v mojom živote

Spišská Nová Ves

3 020,00

10

Komunitná nadácia Bardejov

Mladí filantropi v Bardejove

Bardejov

2 918,00

11

Expression o. z.

Po stopách našich predkov

Spišská Belá

3 283,00

12

Člověk v tísni, o.p.s.

SOS Roškovce

Spišské Podhradie

5 000,00

13

SOSNA

Nos na dobré nápady

Družstevná pri Hornáde

5 300,00

SPOLU

41 216,60

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog