logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Hodina deťom rozdelila čistý výnos 13. ročníka

31. máj 2012

Na zasadnutí Regionálnych expertných skupín vo všetkých regiónoch sa experti dohodli predložiť Správnej rade Nadácie pre deti Slovenska odporúčanie na podporu 55 projektov. Správna rada na svojom zasadnutí 28.5.2012 rozhodla a schválila navrhnuté rozdelenie finančných prostriedkov.

V Grantovom programe Hodina deťom Nadácia pre deti Slovenska podporí z výnosu 13. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom tieto organizácie:

Názov organizácie

Názov projektu

Odporúčaná suma 

21. zbor Korčín

OTAN - Oľutuješ to, ak neprídeš!

2 220,00 EUR

Alžbetka

Daj sa mi napiť z prameňa krás

2 971,40 EUR

ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

Všetky deti potrebujú porozumenie a rešpekt

2 376,00 EUR

Arca

Šanca pre Teba

5 168,00 EUR

ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže

Divadlo Hopi hope

3 532,00 EUR

Autisticke centrum Andreas n.o.

Chceme byť pestrotiene alebo netopierci?

6 000,00 EUR

Bábky v nemocnici

Bábky v nemocnici

4 016,99 EUR

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava

Uvarme si krajší život

3 140,00 EUR

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Revúca

Poďme sa hrať

1 540,26 EUR

Centrum Slniečko, n.o.

Detská linka záchrany

4 980,00 EUR

Detský domov Košice, Hurbanova 42

Radosť a nádej

4 000,00 EUR

Detský fond Slovenskej republiky

Prevencia v MIXklube

2 617,00 EUR

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

Vŕť sa, kolovrátok vŕť

2 240,00 EUR

DORKA, n.o.

Moja povesť - rozvojový program pre deti z centra Dorka

5 663,92 EUR

Fond detí,n.f.

Hrnčiar

900,00 EUR

Klub Mládežníckych Športov

Skatepark pre všetkých

4 740,00 EUR

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze

Renesancia

4 230,00 EUR

Komunitné centrum Spolu Chminianske Jakubovany

Krok za krokom

4 874,00 EUR

Kruh

Spolu komunikujeme, obnovujeme, tvoríme, zdieľame.

3 220,00 EUR

Liečebno-výchovné sanatórium (LVS)

zážitkomPREvýchovu

3 325,00 EUR

Mesto Snina

Phenav tuke paramisa (Povedz mi rozprávku)

4 077,00 EUR

Mesto žiar nad Hronom

Vytvorme si nové mosty

4 340,00 EUR

Miestne združenie YMCA Nesvady

So zdravým duchom k zdravému telu

4 682,00 EUR

Miesto v dome

Vystúpme zo začarovaného kruhu

2 811,00 EUR

MISIA MLADÝCH

Loď života

2 510,00 EUR

Mládež ulice

Cesta na vrchol

3 500,00 EUR

Náruč - Pomoc deťom v kríze

Náruč pre dieťa v kríze

5 058,00 EUR

Návrat

Nepijem na jeho zdravie

3 490,00 EUR

Občianske združenie Ain Karim

Smajlík-nízkoprahový klub pre deti a mladých

3 953,60 EUR

Občianske združenie ATHÉNA

Som tu aj JA

3 512,00 EUR

Občianske združenie Paradiso

Tradície v Čajovni u Dobročka

1 915,00 EUR

Občianske združenie POKESON

Aj ja som súčasťou sveta!

1 123,00 EUR

OZ Envirosvet

Chlieb náš každodenný

3 860,00 EUR

OZ Pomocná ruka

Stanica

5 840,00 EUR

Pomoc ohrozeným deťom

Všetci za jedného - jeden za všetkých!

6 065,20 EUR

Pospolitosť pre harmonický život

Čarovné miesta Javoria

3 809,00 EUR

Slovenská humanitná rada

Slnko v dlani 2

6 160,00 EUR

Slovenská spoločnosť  pre spina bifida a/alebo hydrocefalus

Samostatnosťou ku zdravému sebavedomiu

5 200,00 EUR

Slovenský Červený kríž

Evička a deti

4 017,40 EUR

Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce

So zvieratkami sa nám ľahšie učí

3 100,00 EUR

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Motivujúce prostredie pre deti v ohrození

5 447,00 EUR

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Môžeme niečo dať

6 835,00 EUR

Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania - "Krídla"

Škola do ktorej deti chodia rady

3 665,81 EUR

Špeciálna základná škola Dubnica nad Váhom

Poďte s nami do rozprávky

1 980,00 EUR

Špeciálna základná škola Odborárska 2 Košice

Rómski žiaci v škole - príležitosť, nie ohrozenie.

4 431,00 EUR

Ulita

Sídlisko je naše ihrisko

4 000,00 EUR

Základná škola Medzilaborecká 11 Bratislava

"Cirkusová" škola

4 140,00 EUR

Základná škola  Jenisejská 22 Košice

Animátor XXS

3 353,00 EUR

Základná škola Korňa

Dieťa a jeho škola

2 039,00 EUR

Základná škola Park Angelinum 8, Košice

Čarovná družina

2 596,00 EUR

Združenie DETSKÝ SMIECH

Poďme spolu do života

3 847,00 EUR

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR)

Dajme šancu vzdelávať sa mladým ľuďom s mentálnym postihnutím

3 774,65 EUR

Združenie Slatinka

Čiary na mape

5 265,00 EUR

Združenie STORM

Cirkusovanie

4 148,00 EUR

ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna

Muzikoterapia- cesta pomoci deťom s poruchami učenia a správania

1 426,00 EUR

SPOLU   207 725,23 EUR

Viac informácií...


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog