logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Homofóbia sa dá liečiť

inakosť 26. apríl 2016

Podľa prieskumov Agentúry pre základné práva je úroveň homofóbie v slovenskej spoločnosti vysoká. Jedným z najčastejších prostredí, kde ľudia zažívajú predsudky za to, kým sú, je školské prostredie. Preto sa Iniciatíva Inakosť rozhodla predchádzať homofóbii práve prostredníctvom vzdelávania.

Vďaka projektu, na ktorý Inakosť získala podporu z Nórskych fondov, zrealizovala školenia, ktoré zamerala na študentov, dobrovoľníkov, ľudí z mimovládnych organizácií ale i ľudí z učiteľského prostredia.


Mnohí z tých, ktorí prešli našimi školeniami, sa odhodlali na absolvovanie lektorských kurzov a zvyšovanie zručností v advokačnej práci.
 
 
 

Práca na tomto projekte nebola vždy ľahká – v čase jeho realizácie zažila Inakosť, podľa slov jej členov, najvypuklejšie útoky zo strany konzervatívnych extrémistov.  Napriek tomu projekt priniesol ovocie.


Iniciatíva Inakosť vyškolila v rámci projektu takmer 50 ľudí. 
 

Dvaja študenti si založili občianske združenie a rozhodli sa pokračovať v spolupráci s iniciatívou a pomáhať pri kampaniach a vzdelávaní.

„Iná študentka sa stala hybným článkom občianskych aktivít v Banskej Bystrici. Ďalší sme inšpirovali v písaní diplomových a dizertačných prác. Boli sme inšpiráciou i pre vznik divadelnej hry o nenávistných prejavoch a niektorí sa podujali aj na najťažšie rozhodnutie svojho života – povedať svojim blízkym o tom, že sú gayovia alebo lesby“, hodnotia výsledky projektu jeho realizátori.

Členovia iniciatívy zároveň vytvorili typ metodiky a odporúčania, ktoré môžu veľmi dobre poslúžiť v ďalšej práci všetkým, ktorí sa chcú angažovať v téme práv LGBTI ľudí.

Projekt Predchádzanie homofóbii prostredníctvom vzdelávania bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Obdobie realizácie: máj 2014 – december 2015

Príjemca podpory: Iniciatíva Inakosť

Financovanie: 29 180,00 € (AOI 90 % = 26 262,00 €)

 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog