logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Hra Milionár učí deti finančne myslieť

25. apríl 2014

Lektori Školy rodinných financií denne pracujú s deťmi na základných školách a stredných školách, nezamestnanými v rámci spoluprác s úradmi práce, rómskymi komunitami, s klientmi arcidiecéznych charít a mnohých iných inštitúcií. Denne vidia chudobu a často musia pri svojej výuke používať netradičné i neformálne metódy, ako svojim klientom ukázať, čo všetko sa dá, ak zodpovedne pristupujú k svojim výdavkom.

Počas hodnotiaceho stretnutia lektorov, v piatok 4. apríla 2014, na ktorom si navzájom vymieňalo skúsenosti 24 lektorov zo šestnástich organizácii zo Slovenska i Česka ukázala netradičnú formu výuky pani Katka Serinová zo Spoločnenstva poznania, ktorá učí deti finančne myslieť prostredníctvom hry milionár /http://www.superteachertools.com/millionaire/index.php/ . Hra sa teší veľkej obľube a dosahuje prostredníctvom nej dobré výsledky.

 Ako nezanevrieť na prácu a snažiť sa zaradiť do pracovného procesu aj v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou ukázala pani Dana Kmeťová z NO Help Handlová, ktorá pracuje s dlhodobo nezamestnanými. Spôsob svojej výučby prostredníctvom výroby rôznych predmetov demonštrovala aj pani Otília Ferenčíková z Marginal Košice a mnohí iní.

V roku 2013 sme v rámci Školy rodinných financií vyškolili 3 534 účastníkov, najviac v rámci Žilinského kraja, najmenej v rámci Trnavského. Sociálno-finančné vzdelávanie je v súčasnom období hospodárskej krízy a neustále rastúcich nákladov na živobytie mnohých slovenských rodín veľmi aktuálnou témou. Venujeme sa jej od roku 2008 v rámci projektu škola rodinných financií s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť detí a občanov z ohrozených a znevýhodnených komunít a predchádzať tak chudobe.

Viac na www.skolarodinnychfinancii.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog