logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Hra Milionár učí deti finančne myslieť

25. apríl 2014

Lektori Školy rodinných financií denne pracujú s deťmi na základných školách a stredných školách, nezamestnanými v rámci spoluprác s úradmi práce, rómskymi komunitami, s klientmi arcidiecéznych charít a mnohých iných inštitúcií. Denne vidia chudobu a často musia pri svojej výuke používať netradičné i neformálne metódy, ako svojim klientom ukázať, čo všetko sa dá, ak zodpovedne pristupujú k svojim výdavkom.

Počas hodnotiaceho stretnutia lektorov, v piatok 4. apríla 2014, na ktorom si navzájom vymieňalo skúsenosti 24 lektorov zo šestnástich organizácii zo Slovenska i Česka ukázala netradičnú formu výuky pani Katka Serinová zo Spoločnenstva poznania, ktorá učí deti finančne myslieť prostredníctvom hry milionár /http://www.superteachertools.com/millionaire/index.php/ . Hra sa teší veľkej obľube a dosahuje prostredníctvom nej dobré výsledky.

 Ako nezanevrieť na prácu a snažiť sa zaradiť do pracovného procesu aj v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou ukázala pani Dana Kmeťová z NO Help Handlová, ktorá pracuje s dlhodobo nezamestnanými. Spôsob svojej výučby prostredníctvom výroby rôznych predmetov demonštrovala aj pani Otília Ferenčíková z Marginal Košice a mnohí iní.

V roku 2013 sme v rámci Školy rodinných financií vyškolili 3 534 účastníkov, najviac v rámci Žilinského kraja, najmenej v rámci Trnavského. Sociálno-finančné vzdelávanie je v súčasnom období hospodárskej krízy a neustále rastúcich nákladov na živobytie mnohých slovenských rodín veľmi aktuálnou témou. Venujeme sa jej od roku 2008 v rámci projektu škola rodinných financií s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť detí a občanov z ohrozených a znevýhodnených komunít a predchádzať tak chudobe.

Viac na www.skolarodinnychfinancii.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog