logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Informačné semináre o 2. výzve programu Aktívne občianstvo a inklúzia

07. október 2013

Nadácia pre deti Slovenska a Nadácia Ekopolis Vás pozývajú na informačné semináre, ktoré sa budú konať v októbri v Košiciach, v Bratislave a Banskej Bystrici a dozviete sa na nich všetko potrebné pre zostavenie a predloženie žiadosti o podporu projektu v 2. výzve. Semináre sa budú konať spoločne pre všetky tri oblasti podpory (Aktívne občianstvo, Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny, Deti a mládež) s nasledovným programom:

1. Predstavenie oblastí podpory

Aktívne občianstvo

  • Participatívna demokracia
  • Sociálne nerovnosti, chudoba a vylúčenie a to aj vo vidieckych oblastiach

Životné prostredie a klimatické zmeny

  • Účasť verejnosti, zvyšovanie povedomia a aktívne občianstvo
  • Podpora udržateľného rozvoja

Deti a mládež

  • Deti, mládež a aktívne občianstvo
  • Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov

Bilaterálna spolupráca s partnermi z donorských krajín

2. Predstavenie dokumentov zverejnených v rámci výziev

3. Priestor pre otázky žiadateľov o NFP

 

Podrobné logistické informácie o seminároch

Košice
Dátum: 15. október 2013
Čas: 10.00 - 12.30 hod
Miesto: Aula A. Einsteina, Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice (www.teledom.sk, mapa)
Online prihláška (prihlásenie je povinné)
Pozvánka (formát PDF)

Bratislava
Dátum: 17. október 2013
Čas: 10.00 - 12.30 hod
Miesto: Cvernovka: Stará pradiareň, Páričkova 18, Bratislava
Online prihláška (prihlásenie je povinné)
Pozvánka (formát PDF)

Banská Bystrica
Dátum: 24. október 2013
Čas: 10.00 - 12.30 hod
Miesto: Poslucháreň P1, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela (prízemie, nová budova), Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica (mapa)
Online prihláška (prihlásenie je povinne)
Pozvánka (formát PDF)

 

 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog