logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Kde bolo tam bolo... alebo využitie rozprávky pri formovaní osobnosti dieťaťa

rozpravka 18. apríl 2016

Nezisková organizácia Stopka využila rozprávky pri formovaní hodnotového rebríčka detí a poslúžili tiež ako prevencia proti prejavom vzájomnej intolerancie a nenávisti. Vďaka podpore z Nórskych fondov zrealizovala celkovo 278 stretnutí, ktorých hlavným motívom bola stará slovenská rozprávka.

Podstatou stretnutí bol odkaz, ktorý sa v tej či onej, práve odohranej, rozprávke ukrýval. 

„Deti sa prostredníctvom rozprávok, hier a aktivít učili, čo je to dobro, ako prejaviť lásku, prečo si vážiť zdravie a zároveň mohli stráviť príjemné popoludnie so svojou rodinou“, hovoria Stopkáči.

V priestoroch vlastnej čajovne Aquila zrealizovali 72 stretnutí, ďalších 206 usporiadali na pôde základných a materských škôl Dolného Liptova.

Stopkáči úripravili odborné semináre o využití rozprávky v pedagogickom procese i doma, v rodine. Do projektu sa zapojili aj mladí ľudia, a to najmä ako vystavovatelia na výstave „Je v našom živote ešte rozprávka?“


Rodičia a učitelia sa oboznámili s novými, účinnejšími nástrojmi na formovanie osobností detí. 

Projekt bol prínosný i pre samotnú organizáciu Stopka. „Bola to výzva najmä po administratívnej a organizačnej stránke. Najväčším prínosom bol interný systém a vytvorenie oficiálnych vzorov tlačív, ktoré používame dodnes.“

Zamestnanci a dobrovoľníci Stopky absolvovali aj tréningy, ktoré boli zamerané na posilňovanie lektorských kompetencií, vytvárali priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a posilnili schopnosti využívať vytvorené metodiky projektu v praxi.


Súčasťou projektu bola výstava "Je v našom živote ešte rozprávka?"

Vďaka grantu si zaobstarali i materiálne vybavenie - závesný systém na výstavy, prívesný vozík, kopírovací stroj, či nakúpili a vyrobili kostýmy a rekvizity. To im umožní realizovať tento program aj po skončení projektu, pretože je oň veľký záujem.

Stopka je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na prácu s deťmi, mládežou a rodinou. Pre tieto cieľové skupiny pripravuje zážitkové programy a podujatia zamerané na environmentálnu a prosociálnu výchovu. Funguje aj ako chránená dielňa.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Rozprávkový smerovník - využitie rozprávky pri formovaní hodnotového rebríčka dieťaťa ako nástroja primárnej prevencie

Obdobie realizácie: júl 2013 - december 2014

Príjemca podpory: Stopka (nezisková organizácia), Ružomberok

Financovanie: 33 320,00 € (AOI 90 % = 29 988,00 €)

 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog