logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Koalícia pre deti sa obrátila na Verejnú ochrankyňu práv a Generálnu prokuratúru

koalicia 25. február 2016

Pred dvoma týždňami Koalícia pre deti Slovensko oslovila Komisárku pre deti Vieru Tomanovú so žiadosťou, aby zaujala stanovisko k medializovaným informáciám ohľadom starostlivosti o deti umiestnené v neštátnom detskom domove PETO, ktorý spravuje jej dcéra Petronela Tomanová. „Dôvodom, prečo sme sa obrátili na komisárku bola obava, že v uvedenom zariadení dochádza k porušeniu práv detí. Možné porušenie práv detí sme videli v tom, že väčšina detí vo veku do 6 rokov bola umiestnená do samostatnej skupiny namiesto toho, aby boli zverené do starostlivosti profesionálnych rodín tak, ako to vyplýva z platnej legislatívy ako aj z princípov uplatňovania najlepšieho záujmu dieťaťa“, vysvetľuje Ivan Leitman, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze, člen Koalície pre deti Slovensko .

V  liste Komisárke pre deti koalícia vyjadrila nádej, že jej úrad sa k medializovaným informáciám vyjadrí, situáciu objasní a ak sa porušovanie práv detí potvrdí, urobí kroky k náprave. Týmto sme zároveň očakávali potvrdenie nezávislosti úradu Komisára pre deti, čo je pre nás i medzinárodné inštitúcie zásadným predpokladom pre efektívne fungovanie tohto úradu. Od podania nášho listu na Úrad komisárky pre deti sa v médiách objavili informácie, ktoré naše obavy o dodržiavanie práv detí v menovanom detskom domove ešte prehĺbili. To je aj dôvod, prečo sme sa s podnetom na prešetrenie situácie obrátili tiež na Verejnú ochrankyňu práv a Generálnu prokuratúru SR.

„Z Úradu komisárky pre deti sme sa do dnešného dňa  objasnenia ani vyvrátenia našich obáv nedočkali“, uvádza Ivan Leitman. Vo všeobecnom stanovisku nás riaditeľka úradu Mgr. Daniela Lengyelová, PhD. informovala, že „Komisárka pre deti je otvorená akejkoľvek komunikácii s organizáciami..., ktoré chcú pomôcť a môžu pomôcť riešiť problémy detí a mladých ľudí“, avšak „Striktne sa bude brániť tomu, aby ona alebo vznikajúci Úrad ...boli vťahovaní do tendenčných účelových hier“.

Koalícia pre deti Slovensko sa rozhodne ohradzuje voči naznačovaniu, že motívom jej angažovania sa v tejto veci  bolo účelové konanie.  Radi by sme zdôraznili, že poslaním Koalície pre deti Slovensko je presadzovanie, obhajoba a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, a preto je našou povinnosťou ozvať sa vždy, keď dôjde k podozreniu, že práva a záujmy detí sú ohrozené. Tiež pripomíname, že to boli práve členské organizácie Koalície pre deti Slovensko, ktoré v štádiu prípravy Zákona o komisárovi pre deti naliehavo žiadali, aby dal zákon dostatočné garancie, že komisárom pre deti sa môže stať len osoba nezávislá a bez väzieb na politické štruktúry. Žiaľ, táto podmienka bola zo zákona vypustená a nebola zohľadnená ani pri voľbe komisára pre deti. Škoda. Dnes by sme nemuseli riešiť otázky tendenčnosti a účelovosti a mohli sa sústrediť na odbornú diskusiu o tom, čo je alebo nie je v najlepšom záujme dieťaťa.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog