logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Koalícia pre deti vyzvala poslancov na podporu Ondreja Galla

poslanci 09. november 2015

Koalícia pre deti Slovensko dnes vyzvala poslancov NR SR, aby pri historicky prvej voľbe Komisára pre deti podporili Ondreja Galla ako najvhodnejšieho kandidáta na túto pozíciu.

Úrad komisára pre deti vychádza z medzinárodného Dohovoru OSN o právach dieťaťa, preto musí jeho obsah nespochybniteľne presadzovať. Výber komisára je aj záujmom Výboru OSN pre práva dieťaťa. "Podľa odporúčaní OSN, post komisára pre deti by mala zastávať osoba nezávislá, ktorá nie je prepojená so žiadnou politickou stranou ani hnutím", zdôrazňuje v otvorenom liste Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko a pokračuje: "Zároveň si myslíme, že tento post by mal zastávať človek, ktorý sa dlhodobo venuje problémom detí a mladých ľudí, a dokáže sa postaviť za každé dieťa, či mladého človeka, ktorí potrebujú pomoc."

Prečo by podľa Koalície pre deti Slovenesko mali poslanci podporiť práve Ondreja Galla?

  • je expertom v oblasti ochrany práv detí, pričom je stotožnený s princípmi Dohovoru o právach dieťaťa a nespochybňuje žiaden z jeho článkov
  • je dynamický, rozhľadený, schopný reflektovať najnovišie dianie v oblasti ochany práv a záujmov detí
  • má schoponosť spájať ľudí a aj pri rozdielnosti názorov viesť kultivovanú debatu so zástupcami najrôznejších profesijných skupín na akejkoľvek úrovni
  • dokáže identifikovať problémy, jasne ich pomenúvať a v spolupráci s ďalšími odborníkmi ponúkať riešenia
  • má organizačné a manažérske schopnosti potrebné pre budovanie a riadenie novovzniknutého Úradu komisára pre deti a jeho rozvoj
  • nie je spojený so žiadnou politickou stranou, čo prispieva k posilneniu jeho nezávislosti

Názor Koalície pre deti Slovensko zdieľa viacero relevantných organizácií, ktoré dlhodobo aktívne pôsobia v oblasti ochrany práv detí na Slovensku i na medzinárodnej úrovni. Jeho kandidatúru na post Komisára pre deti podporili napríklad Slovenský výbor pre UNICEF, Centrum Slniečko, Nadácia pre deti Slovenska, Náruč - Pomoc deťom v kríze, občianske združenie PRIMA, občianske združenie NÁVRAT, Linka detskej istoty, SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien/Sociofórum a Liga za ľudské práva.

Prečítajte si celé znenie listu Koalície pre deti Slovensko.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog