logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Kto dostane podporu z Hodiny deťom?

29. máj 2013

Nadácia pre deti Slovenska dnes vyhlásila výsledky grantového programu 14. ročníka projektu verejnej zbierky Hodina deťom.

V tomto roku sa v rámci projektu Hodina deťom podporí 48 projektov celkovou sumou 191 218,21 € . V uplynulom 14. ročníku sa novým generálnym partnerom Hodiny deťom stala zdravotná poisťovňa Dôvera. Na základe obojstrannej spokojnosti so vzájomnou spoluprácou sa Dôvera rozhodla, že bude v partnerstve pokračovať a podporí nadáciu aj v ďalšom ročníku Hodiny deťom. 

Zoznam podporených organizácií

Názov organizácie Názov projektu Schválená suma
 NAtraKY potulné divadlo Divadlo na kolesách 1 410,00 €
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Fyzika hrou 2 745,00 €
Áno pre život n.o. Vystúpiť z bludného kruhu 2 817,00 €
Centrum Slniečko, n.o.  Telefonická krízová intervencia 5 581,00 €
Detský domov, Košice, Hurbanova 42 Svet zvukov, svetla a fantázie 4 327,79 €
Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach Vydávame časopis. 3 520,00 €
Dielnička u Zlatej priadky, n.o. "Coburgovci " v Dielničke 4 420,00 €
Divadlo hudby Rómski muzikanti 5 125,00 €
Expression o. z. Vpred 3 326,00 €
FCM(Forum for Communication in Mediation) Šikana-pomoc k svojpomoci 2 543,76 €
Ipeľské kultúrne a turistické združenie Tvorivosťou vnímame svet úplne inak.   2 500,00 €
Klub Detskej Nádeje Zážitky pre srdiečka 4 000,00 €
Kruh Javisko Rodina 4 580,00 €
Len tak tak CUPI - LUPI -  Integrované pohybové dielne pre deti a rodičov 3 090,00 €
Liptovský šachový zväz Krajina šachových detí 2 500,00 €
Materská škola - Óvoda Štvorlístok z hliny 2 890,00 €
Mesto Čadca primar CLUB - mládež  proti kriminalite 3 107,00 €
Mesto Nové Zámky Young blood- Novozámocká škola skateboardingu 3 101,50 €
Miestne združenie YMCA Revúca Prvý nádych - First breath 6 248,50 €
MISIA MLADÝCH Dobrodružstvá malého princa 2 694,00 €
Mládež ulice Spájame (ne)spojiteľné 5 000,00 €
Náruč - Pomoc deťom v kríze Náruč pre rodinu 3 992,50 €
Nezisková organizácia pre zrakovo postihnutých Pomôž mi, aby som to dokázal sám 5 860,57 €
Občianske združenie Brána do života Zlatá brána otvorená 3 570,00 €
Občianske združenie Jablonka Kolo kolo ...a zo dvora von 3 140,00 €
Občianske združenie Pomocná ruka Zo stanice do bezpečia 6 500,00 €
OZ Barlička Svet na dosah 2 884,00 €
OZ ICHTYS Keď je na ulici lepšie ako doma 5 902,00 €
Pomoc ohrozeným deťom Spolu dokážeme viac 2 775,90 €
Poradenské centrum Iná možnosť Sám sebou o trochu viac 2 890,14 €
PRALES Von vždy s úsmevom 3 360,10 €
Pro Vida Tvoj BUDDY 4 594,00 €
Relevant n.o. Investovať do ľudí sa opatí 5 300,00 €
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus Učíme sa spoliehať na vlastné sily 6 500,00 €
Spokojnosť - centrum sociálnych služieb, n.o. Nie sme zlí, sme len iní 4 571,40 €
Spoločenstvo evanjelickej mládeže  TY a niekto iný 6 251,00 €
Spoločnosť priateľov detí - li(e)nka E- poradňa Linky detskej dôvery 3 230,50 €
Špeciálna základná škola "Čarovný dvor" 2 917,55 €
Špeciálna základná škola internátna Podporné terapie - cesta pomoci deťom s mentálnym a viacnásobným postihnutím 1 702,00 €
Ulita Spolu v klube 6 476,00 €
Únia materských centier Rodičovské vzdelávanie, cesta ku krajšiemu detstvu 4 530,00 €
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Expanzia 4 162,00 €
Základná škola Rudolfa Dilonga DilongStar 3 360,00 €
Základná škola s MŠ Moja škola, môj druhý domov 3 791,00 €
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT Uličník ART 6 671,00 €
Združenie rodičov a priateľov diabetických detí Dia šlabikár 1 300,00 €
Združenie STORM Cirkusujeme  5 800,00 €
ZŠ Jána Švermu Cez prekážky ku hviezdam 3 660,00 €

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog