logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

V Detskom domove Hriňová sa vzdelávajú o financiách

27. jún 2014

Celkom 11 mladých ľudí, pred odchodom z detského domova, sa rozhodlo absolvovať seminár Školy rodinných financií, ktorý im má pomôcť ľahšie sa zorientovať v bežnom živote a nadobudnúť základné sociálno - finančné zručnosti.

Kurz začali 21. júna a počas dvoch sedení i realizácie praktického činu získajú informácie, ktoré im často v živote chýbajú. 

„Práve pre mladých ľudí, ktorí nemajú vzor v oblasti hospodárenia s financiami v rodinnom prostredí, je vzdelávanie "Škola rodinných financií" veľmi dôležité“, podčiarkuje význam sociálno-finančného vzdelávania Janka Juráková, lektorka Školy rodinných financií.  

Účastníkov najviac zaujala téma "úvery, pôžičky, splátky", kde sme poukazovali na nevhodnosť a nevýhody niektorých druhov pôžičiek a zamerali sme sa na efektívne spôsoby získania vlastného bývania. Veľké množstvo otázok a aktívne zapájanie do diskusie nás presvedčili, že tieto deti reálne riešia problém, kedy po odchode z domova ostávajú odkázané sami na seba, dodáva Janka Juráková.

Náročná je pre nich i téma "zodpovedný spotrebiteľ", ktorá sa zaoberá zárukou na spotrebný tovar a potraviny, uplatňovaním reklamácie, jej spôsobe vybavenia a organizáciami na ktoré sa môže spotrebiteľ obrátiť v prípade potreby. Väčšina týchto mladých ľudí sa nikdy nestretla v praxi s problematikou reklamácie nekvalitného tovaru.

Posledný seminár bude prebiehať už túto sobotu, 28. júna, sa budeme na ňom zaoberať aj témou: "ako si hľadať prácu" a prakticky si ukážeme priebeh prijímacieho pohovoru u zamestnávateľa. Praktický čin bude zameraný na prevenciu proti patologickým javom ako je alkoholizmus, drogy a fajčenie.

Informácie o projekte Školy rodinných financií a jeho význame nájdete na: www.skolarodinnychfinancii.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog