logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Detské istoty s Linkou detskej istoty

linka detskej istoty 29. apríl 2016

Linka detskej istoty zrealizovala projekt, ktorým ovplyvnila postoje verejnosti v témach diskriminácie, rasizmu či homofóbie. Založila Asociáciu liniek pomoci, vydala sa do škôl, aby deťom zaujímavou formou priblížila ich práva a usporiadala medzinárodnú konferenciu.

Asociácia liniek pomoci

Linka detskej istoty je súčasťou nadnárodnej organizácie Child Helpline International. V rámci organizácie linky zdieľajú svoje skúsenosti a navzájom sa inšpirujú. Preto sa slovenský výbor pre UNICEF rozhodol založiť niečo podobné aj na Slovensku – vznikla Asociácia liniek pomoci.

„Vnímame, že často chýba prepojenie medzi štátnymi oddeleniami zodpovedajúcimi za ochranu detí a mladých ľudí a tiež, že možnosť vzdelávať sa je limitovaná. Ale inšpirácia pre prácou kolegov z odboru vie byť rovnako inšpirujúca“, hovoria zakladatelia.

Čo znamená „byť tolerantný“

Ďalším zámerom organizácie bolo vplývať na zmenu postojov, a to najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi. „Inakosť sa na Slovensku veľmi neakceptuje a deti a mladí ľudia reagujú rovnako, ako ich rodičia a väčšinová spoločnosť“, hovoria realizátori projektu.

Rozhodli sa preto navštevovať školy a diskutovať s deťmi o tom, čo znamená byť tolerantnými. „Niet nad rešpektujúci rozhovor. Dôležité je vypočuť si a rozprávať sa.“

Na worshopoch využili príbehy o (ne)tolerancii, ktoré deťom čítali ako rozprávky. Okrem toho vypracovali metodiku, ktorá má slúžiť ako inšpirácia pre lektorov.

Záverečnou aktivitou projektu bola medzinárodná konferencia, ktorá prepojila dištančné poradenstvo s témou ľudských práv.

Vedeli ste, že...?

  • Linka detskej istoty má už 20 rokov, v roku 1996 ju založil Slovenský výbor pre UNICEF.
  • Číslo Detskej linky je 116 111. 
  • Linka detskej istoty  je jediná linka nie tiesňového charakteru, ktorá funguje nonstop. 
  • Okrem telefonického poradenstva poskytuje od roku 2001 aj online chatové poradenstvo a tiež emailové poradenstvo cez potrebujem@pomoc.sk.
  • Linka poskytuje psychologické poradenstvo aj pre dospelých volajúcich kvôli dieťaťu – každú stredu od 13:30 do 19:30.

Projekt Linka detskej istoty za toleranciu! bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Linka detskej istoty za toleranciu!

Obdobie realizácie: máj 2014 – december 2015

Príjemca podpory: Slovenský výbor pre UNICEF (realizuje Linka detskej istoty)

Financovanie: 33 095,00 € (AOI 90 % = 29 785,00 €)

 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog