logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Mimovládne organizácie z celej Európy podporili maďarské organizácie prenasledované vládou

23. september 2014

977 mimovládnych organizácií z celej Európy, medzi nimi i Nadácia pre Deti Slovenska, dnes vyzvalo najvyššie inštitúcie Európskej únie, aby reagovali na znepokojujúci vývoj udalostí v Maďarsku. Súčasne s narastajúcou kontrolou médií, súdnictva a biznisu, vláda Viktora Orbána zvyšuje tlak na občiansku spoločnosť so zjavným zámerom potláčať akúkoľvek kritiku.

V pondelok 8. septembra v rámci kampane proti maďarským mimovládnym organizáciám polícia vykonala neohlásené prehliadky kancelárií nadácií Ökotárs a DemNet a domové prehliadky ich zamestnancov, pričom im zabavila počítače a dokumentáciu. Vo štvrtok 19. septembra maďarský Úrad správy daní a finančnej kontroly odobral daňové číslo Karpatskej nadácii. Tieto tri nadácie sú členmi konzorcia, ktoré spravuje rozdeľovanie finančných prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP pre maďarské mimovládne organizácie. Cieľom fondov je okrem iného posilnenie demokracie a právneho štátu, obrana občianskych práv a zvyšovanie transparentnosti. Skutočnosť, že finančné prostriedky sú distribuované mimo priamu kontrolu maďarskej vlády a fondy podporujú aj organizácie, ktoré sú voči vláde kritické, je jadrom problému, ktorý v uplynulých dňoch prerástol do demonštrácie moci aká v krajinách EÚ nemá obdobu.

977 neziskových organizácií z 32 krajín sa podpísalo pod list adresovaný Európskej komisii, Európskej rade, Európskemu parlamentu a Komisárovi Rady Európy pre ľudské práva. Vyzýva ich, aby prestali ignorovať vývoj v Maďarsku a netolerovali opatrenia, ktorých cieľom zastrašiť a umlčať občiansku spoločnosť v členskej krajine EÚ.
Signatári listu sú znepokojení nedostatočnou reakciou EÚ na dianie v Maďarku, ktoré porušuje základné princípy, na ktorých je Únia založená. Spoločne vyzývajú  najvyššie európske inštitúcie, aby sa začali diplomatický dialóg a prijali preventívne opatrenia, ktoré im umožňuje nový rámec pre riešenie systémového ohrozenia právneho štátu v členských štátoch EÚ z marca 2014 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_en.htm).

Signatári listu medzi ktorými je aj 121 slovenských mimovládnych organizácií, sú presvedčení, že maďarské organizácie, ktoré čelia útokom Orbánovej vlády, by nemali zostať vo svojom boji za obranu vlastnej legitimity a nezávislosti osamotené a tento prípad si zasluhuje nielen solidaritu v neziskovom sektore ale aj naliehavú pozornosť európskych inštitúcií. Iniciatíva na podporu maďarských mimovládnych organizácií vzišla od nadácií, ktoré spravujú EHP fondy pre mimovládne  organizácie fondov v 16 krajinách EÚ.

Ďalšie informácie: Peter Medveď, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica, +421484145259, medved@ekopolis.sk, www.ekopolis.sk.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog