logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadácia pre deti Slovenska podporila vznik prvého Dia šlabikára

22. august 2013

Nadácia pre deti Slovenska podporila z fondu Hodina deťom vznik prvého Dia šlabikára na Slovensku! Krst knihy sa bude konať v pondelok, 26.8.2013, v priestoroch penziónu Ranč na Podlesku v Hrabušiciach počas stretnutia rodičov a detí s diabetom a za podpory kapely Smola a Hrušky.

Podnetom pre vznik knihy je snaha, aby žiadne dieťa s diabetom I. typu nestálo bokom od diania pre nevedomosť a nepripravenosť okolia na jeho ochorenie. Ambíciou autorov je podať ucelené a kompletné informácie o tejto problematike samotným diabetikom, ich rodinným príslušníkom, ale i všetkým, ktorý s detským diabetikom prichádzajú do kontaktu, učiteľom, trénerom, či animátorom voľného času.

Publikácia, v počiatočnom náklade 300 kusov, poskytuje základné informácie o ochorení, stravovaní, o právach a povinnostiach diabetikov, ale aj aktuálnu legislatívu, informácie ako zvládnuť pobyt na dovolenke, školu a školské prostredie, ako športovať  a mnoho iných rád získaných členmi Združenia rodičov a priateľov diabetických detí zo Spišskej Novej Vsi. Distribuovaná bude bezplatne od 26.8.2013, na stiahnutie bude v elektronickej podobe na stránkach www.martinus.sk

Okrem knihy je k dispozícii CD prezentácia určená rodinám s diabetikmi, rodičom novozistených detských diabetikov, či učiteľom, ktorých edukácia začne na východnom Slovensku od 26. augusta 2013.

Kontakt pre získanie knihy:
Ing. Peter Herceg, spisiacik@spisiacik.sk
Viac info na: www.spisiacik.sk/diaslabikar


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog