logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nemerajme zdravotne znevýhodnených iným metrom

30. január 2018

Vedeli ste o tom, že na Slovensku je viac ako 55-tisíc detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no ani nie polovica z nich navštevuje bežné základné školy so svojimi zdravými rovesníkmi? Hoci sa o ich potrebách začlenenia do bežného života na Slovensku hovorí roky, vysoký počet našich detí vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach, oddelene od svojich rovesníkov, patrí na prvé miesto v rámci všetkých krajín Európskej únie. Prvé miesto, na ktoré nie je dôvod byť hrdý.

 

 

 

 

 

 

V krajinách ako sú Veľká Británia, Švédsko či Nórsko je inkluzívny prístup k vzdelaniu súčasťou politického, sociálneho a ekonomického systému samozrejmosťou, aj v susednom Česku sa k inklúzii priblížili prostredníctvom novely školského zákona už v roku 2016 a doposiaľ veľmi úspešne. Myslíme si, že je najvyšší čas, aby sme urobili rovnaký krok.


O inklúzii a inkluzívnom vzdelávaní sa v slovenskej spoločnosti veľa hovorí, no málo vie. Súčasný vzdelávací systém na Slovensku neumožňuje vytvárať v školách flexibilné vzdelávacie prostredie pre všetky deti. Chýbajú nám finančné aj personálne kapacity, čas aj vôľa. Je to zložitý proces, ktorý v našej krajine zatiaľ nie je prioritou. Niektorí sú striktne proti nej, iní sú za jej zavedenie na školách. No na to, aby inkluzívny systém vzdelávania na Slovensku fungoval aspoň tak, ako u našich českých, maďarských či poľských susedov, mu najskôr musíme všetci porozumieť. Politici, samosprávy, riaditelia škôl, učitelia, rodičia aj deti.


My v Nadácii pre deti Slovenska takú ambíciu máme. Podporili ju aj organizátori a tohtoroční návštevníci Plesu v opere, ktorí na ňu spoločne prispeli sumou 254 620 eur. Tento rok nás v nadácii čaká nová výzva s jasným cieľom – úspešná implementácia inkluzívneho vzdelávania tak, aby školy disponovali dostatočným počtom pro-inkluzívne orientovaných pedagógov a ďalších špecialistov schopných pracovať v heterogénnej skupine detí. Aby deti so zdravotným znevýhodnením mohli vždy, keď je to možné, navštevovať bežné školy. Aby rodičia, asistenti a učitelia zdieľali svoje skúsenosti, nápady a problémy prostredníctvom jednej informačnej platformy. Dôležitým krokom k zmene je však aj verejná diskusia, preto sa v rámci projektu budeme spolu s odborníkmi a aktérmi tretieho sektora z prostredia inklúzie venovať i tomu, aby čo najviac ľudí poznalo základné princípy inklúzie a výhod, ktoré toto vzdelávanie prináša celej spoločnosti.


Každé dieťa, či už so špeciálne výchovno-vzdelávacími potrebami alebo nie, má svoju unikátnu charakteristiku, záujmy, schopnosti a potreby. Slovenské zákony doposiaľ podporujú selektívny charakter vzdelávacieho systému, ktorý deťom so zdravotnými hendikepmi bráni plnohodnotne sa integrovať v spoločnosti počas celého života a to aj napriek tomu, že podpisom Dohovoru o právach dieťaťa v 90.-tych rokoch, ale i Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v roku 2010 sme sa zaviazali, že ich skrátka nebudeme merať iným metrom. V Nadácii to tak robíme. Preto Vám postupne počas roka predstavíme nie len aktivity, ale aj výsledky nového projektu inklúzie.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog