logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Predĺžili sme čas na nominovanie komunít priateľských deťom a mladým ľuďom

15. marec 2017

Do 31. marca 2017 môžete nominovať vašu obec, či mesto na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Nadácia pre deti Slovenska otvorila druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým ľuďom.

Ocenenie je určené pre komunity a samosprávy, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík, stratégií, plánov, financovania a najmä reálnych aktivít vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne, majú v ňom naplnené svoje potreby a sú rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. V minulom roku sa prvými laureátom ocenenia stali obec Kvačany (okres Liptovský Mikuláš) a mesto Zvolen.

V tomto, už druhom ročníku, na ocenenie môžu byť nominované komunity a samosprávy, ktoré napĺňali princípy Komunit priateľskej deťom a mladým ľuďom v období január 2016 – december 2016. Nominovať komunitu alebo samosprávu môžu oni samé, organizácie a inštitúcie v nich pôsobiace ako aj jednotlivci z radov detí, mladých ľudí a dospelých.

Dôležité dátumy – aktualizované!

do 31. 3. 2017 – konzultácie s organizáciami, odosielanie nominácií
31. 3. 2017 – uzávierka výzvy
17. 5. 2017 – slávnostné vyhlásenie ocenenia

Prihlasovanie komunít a samospráv v tomto ročníku je výhradne prostredníctvom nominačného FORMULÁRA.

Partnermi ocenenia sú Združenie miest a obcí Slovenska a KOMUNÁLNA poisťovňa, Vienna Insurance Group. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group program podporuje od jeho začiatku:
„Systematicky už niekoľko rokov spolupracujeme s našimi partnermi z nadácie i ZMOS na tom, aby sa aj mladí ľudia žijúci v mestách a obciach na Slovensku cítili vo svojich komunitách vítaní a rešpektovaní. Aj to môže, podľa nášho presvedčenia, predchádzať odchodom z miest, kde sa narodili a vyrastali do veľkomiest, resp. do zahraničia. Sme KOMUNÁLNA poisťovňa, a preto je prirodzené, že sa v podpore komunít angažujeme,“ uviedol Patrick Skyba, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa KOMUNÁLNEJ poisťovne pri minuloročnom odovzdávaní ocenenia mestu Zvolen.

Ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“ je ocenením napĺňania nasledovných princípov:

  •     Komplexnosť prístupu k deťom a mladým ľuďom v komunite.
  •     Pravidelné mapovanie potrieb detí a mladých ľudí.
  •     Participácia detí, mladých ľudí, komunity, organizácií a inštitúcií v nej pôsobiacich.
  •     Systematický prístup k deťom a mladým ľuďom v komunite a dôsledné zabezpečenie implementácie prijatej stratégie a jej opatrení.
  •     Sieťovanie a spolupráca v komunite v prospech detí a mladých ľudí.
  •     Zdieľanie zdrojov pre podporu detí a mladých ľudí v komunite.
  •     Nastavovanie procesov a rôznorodosť prístupov.

„Vzhľadom k tomu, že vytváranie Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom na Slovensku je dlhodobý proces, v ocenení sa zohľadňuje čo možno najväčšia miera napĺňania jednotlivých kritérií. Neočakávame, že komunita alebo samospráva budú napĺňať všetky kritériá a úplne,“ zdôraznila Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska a doplnila: „Vytváranie Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom je dlhodobou cestou, preto chceme oceniť práve tie komunity a samosprávy, ktoré sa odhodlali na túto cestu vydať a vedia preukázať úprimnú snahu a čiastkové úspechy v tomto svojom úsilí.“


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog