logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nórska veľvyslankyňa s nami navštívila deti v Plaveckom Štvrtku i v "Pentagone"

norska 18. marec 2016

V stredu 16. marca sme spolu s veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva, Inge Magistad, navštívili Mixklub v bratislavskom Pentagone a Základnú školu v Plaveckom Štvrtku. Oba projekty boli podporené z nórskeho finančného mechanizmu a pomohli deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Člověk v tísni a projekt v Plaveckom Štvrtku

Organizácia Člověk v tísni zrealizovala projekt, ktorý pomáha deťom z prostredia rómskych osád lepšie sa adaptovať v škole a poskytnúť im ucelený systém podpory počas celej vzdelávacej dráhy až po ukončenie strednej školy. Podarilo sa im to prostredníctvom intenzívnej predškolskej prípravy, vzdelávaním učiteľov, doučovaním a kariérnym poradenstvom.


V Plaveckom Štvrtku sme podporili komplexný program podpory vzdelávania detí zo sociálne slabého prostredia od predškolskej prípravy až po kariérne poradenstvo. Inge Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva sa o prínose podporeného projektu presvedčila v rozhovoroch so žiakmi základnej školy.

V priestoroch Základnej školy v Plaveckom Štvrtku Člověk v tísni zabezpečuje služby predškolského klubu pre deti, individuálne doučovanie a tútoring, voľnočasové aktivity a program kariérneho poradenstva. „Predškolský klub doteraz navštevovalo 21 detí. Časť detí, ktoré absolvovali klub v školskom roku 2014/2015 už nastúpila na základnú školu, kde zvládajú nároky bez väčších ťažkostí,“ hodnotí úspechy projektu koordinátorka Miroslava Hapalová z organizácie Člověk v tísni. „Celý projekt stojí na snahe o inklúziu detí z vylúčených rómskych lokalít do spoločnosti prostredníctvom ich podpory v škole,“ dodáva. Samostatnou časťou projektu bolo vzdelávanie učiteľov a využitie nórskej metódy Grunnlaget (v slovenčine „Základ“) v predškolskej príprave detí. Podstatou metódy je, že učí deti učiť sa a zlepšuje ich prospievanie v škole.


Nórska veľvyslankyňa diskutovala so zástupcami organizácie Člověk v tísni – pobočka Slovensko, školy, Úradu splnomocnenca pre  rómske komunity, starostom obce i našej nadácie.

 „V Nórsku veríme, že všetky snahy o zlepšenie vzdelávania a učenia sa rómskych detí sú viac ako dôležité pre vytváranie rovnakých príležitostí všetkých sociálnych skupín a pre uľahčenie ich šance zamestnať sa a začleniť sa do spoločnosti,” povedala na návšteve nórska veľvyslankyňa, Inga Magistad. Na návšteve sa zúčastnili aj starosta obce Ivan Slezák, zástupca splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ján Hero a Mariana Korbelová, riaditeľka základnej školy v Plaveckom Štvrtku, ktorá je dôležitým partnerom komunitného centra.

Projekt bol finančne podporený sumou 29 999 € z programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spravuje ho Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien.

Mixáčik v bratislavskom Pentagone

Nórska veľvyslankyňa osobne navštívila aj nízkoprahový klub v bratislavskom Pentagone. Mixklub je otvorený tri dni v týždni od treťej poobede do šiestej večer. Pracuje v ňom šesť sociálnych pracovníkov. „Nízkoprahové centrá prichádzajú do lokality, kde tieto rodiny žijú, pretože oni nedokážu prekonávať veľké vzdialenosti. Základné služby sú bezplatné a účasť na stretnutiach je dobrovoľná,“ vysvetľuje význam nízkoprahu koordinátorka Mixklubu Barbora Brichtová. 


Vo Vrakuni sa nórska veľvyslankyňa zaujímala aj o udržateľnosť aktivít MIX Klubu. Martin Kuruc, starosta Vrakune (druhý sprava) zdôraznil nenahraditeľný prínos klubu pre mestskú časť.

Viac Mixklube sa dozviete z článku redaktorky denníka Pravda, ktorá prijala naše pozvanie na stretnutie s nórskou veľvyslankyňou: Mixáčik v bratislavskom Pentagone ťahá deti z Matrixu chudoby. O návšteve informovala aj televízia TA3 vo svojej reportáži: 

Projekt Pentagon Inak bol podporený sumou 27 402 eur v programe Aktívne občianstvo a inklúzia. Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spravuje ho Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien. 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog