logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Bližšie k deťom

naruc 29. február 2016

Deti sa cítia ohrozené tak v rámci svojej rodiny, ako aj v škole. Vyplýva to z výsledkov prieskumu OZ Náruč, ktorý realizovalo na vzorke 602 žiakov 4. až 7. ročníka základných škôl. Prieskum však priniesol i pozitívnu informáciu – väčšina detí sa má v prípade núdze na koho obrátiť a požiadať o pomoc.

Občianske združenie Náruč prieskum realizovalo v rámci projektu Bližšie k deťom, na ktorý získalo financie z Nórskych fondov. Cieľom projektu bolo hľadať spôsoby a postupy, ako sa čo najviac priblížiť deťom, zvýšiť ich informovanosť o tom, čo je násilie, aké sú jeho podoby a ako sa proti nemu chrániť.

Preventívne semináre

Vďaka Nórskym fondom OZ Náruč zrealizovalo 42 preventívnych seminárov na žilinských školách. „Do septembra 2015 sme navštívili 10 škôl a oslovili 747 žiakov, hovoria zástupcovia organizácie. Na „prelomenie ľadov“ im poslúžili špeciálne počítačové animácie, ktoré poskytli deťom najzákladnejšie informácie a otvorili priestor pre ich otázky.

Ukázalo sa, že detí sa problematika násilia dotýka, ale nemajú o nej dostatok informácií. „V prevažnej väčšine nepoznali dôležité telefónne čísla – napríklad na políciu, Linku detskej istoty či iné pomáhajúce organizácie“. Navyše, deťom na väčšine škôl chýbala styčná osoba, ktorej by mohli dôverovať a v prípade problémov sa na ňu obrátiť.

Internetová poradňa a facebook stránka

Pomôcť deťom získať informácie mala pomôcť internetová poradňa, ktorú OZ v rámci projektu vytvorilo. Upútať deti a zjednodušiť komunikáciu s nimi mala i facebooková stránka Bližšie deťom. 

Na stránke organizácie deti mohli nájsť funkčný odkaz so symbolom záchranného kolesa, ktorý ich po kliknutí nasmeroval buď na e-poradňu prostredníctvom chatu, alebo na internetové poradenstvo.
 

„Záujem o facebook stránku však nenaplnil naše očakávania, preto v budúcnosti s týmto nástrojom nepočítame.“ Podobne to platí aj o internetovom poradenstve. „Zjednodušil sa síce kontakt so záujemcami o pomoc, narazili sme však na kapacitné limity. Preto za schodnejšiu cestu považujeme spoluprácu so špecializovanými e-poradenskými organizáciami typu Ipečko“, hovoria realizátori.Projekt napriek tomu vnímajú ako veľký prínos, pretože zvýšil ich poradenské znalosti a kompetencie. „Najväčší prínos vidíme vo zvýšenej informovanosti detí o násilí a jeho prejavoch“, zhodnotili.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Bližšie k deťom
Obdobie realizácie: máj 2014 - október 2015
Príjemca podpory: Náruč (občianske združenie), Žilina
Financovanie: 19 867,00 € (AOI 90 % = 17 880,00 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog