logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Dobromapa alebo aktívne dobrovoľníctvo v Nitre

dobromapa 02. marec 2016

Nitrianskej komunitnej nadácii sa podarilo rozvinúť dobrovoľnícky potenciál mladých ľudí a posilniť ich občiansku participáciu v Nitrianskom kraji. Pomohli jej pri tom Nórske fondy.

Projekt "Rozvoj potenciálu mladých dobrovoľníkov v Nitrianskom kraji" podporil sieťovanie a pomohol identifikovať aj neformálne skupiny dobrovoľníkov.

Rovesnícky grantový program

Výzva grantového programu pomohla zmapovať potenciál mladých dobrovoľníkov. Do grantového kola sa prihlásilo až 30 projektov. Vďaka tomu nadácia identifikovala nové skupiny mladých dobrovoľníkov, získala nové osobné kontakty a rozvinula ich vzájomnú spoluprácu.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a mapovanie

Dobrovoľníci prostredníctvom tréningov získali vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach občianskej participácie. Hlavným výsledkom je interaktívna DOBROMAPA, ktorá informuje o aktivitách mladých dobrovoľníkov a vytvára priestor na komunikáciu a výmenu skúseností.

V súčasnosti je v nej 66 mimovládnych organizácií a neformálnych skupín z Nitrianskeho kraja.

Inovatívne spôsoby spolupráce 

DOBROMAPU predstavili dobrovoľníci verejnosti na podujatí  „Živá mapa alebo dobrovoľníci na ulici“. O aktivity dobrovoľníckych organizácií a neformálnych skupín prejavili záujem i médiá.

Vytvorenie plánu ďalšej spolupráce neformálnej siete dobrovoľníkov

Dobrovoľníci vyhodnotili silné a slabé stránky spolupráce v rámci projektu. Na základe toho vytvorili nový strategický plán rozvoja a navrhli nové témy vzdelávania.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Rozvoj potenciálu mladých dobrovoľníkov v Nitrianskom kraji

Obdobie realizácie: september 2013 - december 2014

Príjemca podpory: Nitrianska komunitná nadácia (nadácia), Nitra

Financovanie: 29 336,00 € (AOI 90 % = 26 402,00 €)


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog