logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nórske fondy priniesli skúsenosti z Európy

kaspian 26. február 2016

Sociálne služby, neformálne vzdelávanie, preventívne, voľnočasové aktivity a participatívne projekty. To sú nástroje, ktorými združenie Kaspian pomáha mladým ľuďom z Petržalky osobnostne rásť. Vďaka podpore z Nórskych fondov mohlo svoje služby stabilizovať a začať ich poskytovať pravidelne – trikrát za týždeň v klube aj v teréne.

Priama práca s deťmi a mládežou

„Mladí ľudia sa o témy násilia, rešpektu a vzťahov zaujímajú a vďaka projektu sú schopni o nich hovoriť a v niektorých prípadoch dokonca aj meniť svoje patologické správanie“, hovoria členovia OZ Kaspian. Deti sa zapojili i do tvorby a realizácie činností, napríklad výstavy fotografií PIK-NIK. „Získali tak zručnosti, ktoré prispievajú k rovnosti príležitostí a ich uplatneniu sa v spoločnosti“, dodávajú.

Už žiadna zložitá administrácia

Vďaka projektu získali v Kaspiane financie na vytvorenie evidenčného systému, ktorý ich odbremenil od administratívnej záťaže. Program evidencie služieb (PES) im uľahčil evidenciu klientov a navyše ho môžu využívať aj ostatné organizácie poskytujúce sociálne služby.

Zdieľanie dobrej praxe

OZ Kaspian sa inšpirovalo na stážach v Českej republike a Poľsku a pustilo sa do mapovania nových miest, kde by mohlo efektívnejšie vykonávať terénnu prácu v zimnom období. Vďaka projektu zorganizovalo medzinárodnú konferenciu, ktorá mala 110 účastníkov. Medzi rečníkmi boli napríklad Anniken Sand a Monica Island z Agency for Social and Welfare Services, Competence Centre (organizácia, ktorá bola partnerom projektu).

Členovia OZ Kaspian sa o práci nórskych kolegýň mohli dozvedieť aj na seminári, ktorý sa konal po konferencii. Mohli navzájom zdieľať skúsenosti, inšpirácie a spoznať know-how z ich programu "Early intervention" z priamej práce s deťmi a mládežou v ohrození.

Vzdelávanie

Skúsenosti odovzdávalo aj OZ Kaspian, a to prostredníctvom akreditovaného vzdelávania  Abeceda nízkoprahových programov pre deti a mládež. Vďaka projektu ho záujemcovia z celého Slovenska absolvovali za veľmi výhodnú cenu. 

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Prinášame skúsenosti z Európy

Obdobie realizácie: júl 2013 - január 2015

Príjemca podpory: KASPIAN (občianske združenie), Bratislava

Financovanie: 31 130,00 € (AOI 90 % = 28 017,00 €)


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog