logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Z ulity do komunity

ulita 02. marec 2016

Občianske združenie Ulita dlhodobo pôsobí na petržalskom sídlisku Kopčany, kde sa venuje terénnej sociálnej práci. Vďaka podpore z Nórskych fondov mohlo svoju činnosť ďalej rozvíjať a skvalitňovať svoje služby pre klientov – deti a mladých ľudí, ktorí trávia čas na sídlisku a nemajú žiadne iné voľnočasové aktivity.

Ulita v rámci projektu do akcií zapojila širšiu sídliskovú komunitu. Cez letné prázdniny sa k tímu terénnych pracovníkov pridali aj kolegovia, ktorí sa počas školského roka deti vzdelávajú, a venovali sa najmenším školákom a predškolákom.


Počas projektu Ulita zrealizovala aj niekoľko komunitných akcií, do ktorých sa zapojila i širšia sídlisková komunita. 

Mladí dospelí a rodičia mohli využiť službu individuálnych konzultácií a poradenstva v komunitnom centre.

Ulita otestovala aj konzultácie vo virtuálnom priestore. „Keďže mladí ľudia, s ktorými pracujeme, využívajú hlavne sociálnu sieť Facebook, naše pracovníčky im boli na tejto sieti 1x v týždni k dispozícii prostredníctvom chatu.“


Cez letné prázdniny sa k tímu terénnych pracovníkov pridali aj kolegyne a kolegovia, ktorí počas školského roka zabezpečujú vzdelávacie aktivity pre deti, a venovali sa cielene najmenším školákom a predškolákom. 

Projekt umožnil členom občianskeho združenia aj rozvoj ich pracovného tímu, prostredníctvom vzdelávacích stretnutí, teambildingu či pravidelnej supervízie. Uľahčil tiež zdieľanie dobrej praxe s ostatnými organizáciami a komunikovanie potrieb obyvateľov sídliska predstaviteľom samosprávy. 


Projekt bol určený pre deti a mladých ľudí, ktorí trávia svoj voľný čas vonku v prostredí sídliska a nevyužívajú iné inštitucionálne voľnočasové a poradenské služby.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Rozvoj terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou na sídlisku a vo virtuálnom prostredí

Obdobie realizácie: máj 2014 - august 2015

Príjemca podpory: Ulita (občianske združenie), Bratislava

Financovanie: 33 334,00 € (AOI 90 % = 30 000,00 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog