logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

child 01. marec 2016

Rodiny detí so špeciálnymi potrebami narážajú často na prekážky školského systému, ktoré im komplikujú život. Občianske združenie Nové školstvo v projekte podporenom z Nórskych fondov identifikovalo a navrhlo riešenia tohto problému.

Networking

Vďaka projektu Nové školstvo úspešne rozšírilo sieť partnerov a spolupracujúcich organizácií, s ktorými spoločne hľadajú možnosti na zavedenie inkluzívneho vzdelávacieho modelu do školskej praxe.

Aktívna diskusia

Na troch workshopoch sa stretli zástupcovia širokého spektra záujmových skupín a prebehla medzi nimi aktívna diskusia. Jednoznačným úspechom projektu bolo nadviazanie spolupráce s expertmi z Maďarska, Anglicka a Českej republiky.

Advokačné poradenstvo

Nové školstvo pomenovalo problémy, s ktorými sa stretávajú žiaci, ich rodičia a učitelia v procese integrácie detí so špeciálnymi potrebami a zdravotným znevýhodnením. Zároveň navrhlo riešenia, ktoré spracovali do Iných príbehov - manuálu advokačného poradenstva.

Viac o téme inkluzívneho vzdelávania sa dozviete: 

Workshop | Inklúzia je spoločná vec
Ako inkluzívny vzdelávací systém reaguje na individuálne potreby detí
Daniel Sobel: Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí
Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Obdobie realizácie: apríl 2014 – október 2014

Príjemca podpory: Nové školstvo (občianske združenie), Šamorín

Financovanie: 18 250,00 € (AOI 90 % = 16 425,00 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog